Dnes je Tuesday, 12. December 2017, meniny má Otília

Koordinátor

Aktivít na zabezpečenie zdravého životného štýlu

Cvičnej školy

Čiteteľskej gramotnosti

Dochádzkový systém

Environmentálnej výchovy

Finančnej gramotnosti

Informatizácie školy

Informačných panelov

Mediálnej výchovy

Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

Prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno - patologických javov

Propagácie a marketingu

Výchovy k ľudským právam

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |