Dnes je Monday, 1. May 2017, Dnes je
Sviatok práce

Koordinátor

Aktivít na zabezpečenie zdravého životného štýlu

Cvičnej školy

Dochádzkový systém

Environmentálnej výchovy

Finančnej gramotnosti

Informatizácie školy

Informačných panelov

Mediálnej výchovy

Prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno - patologických javov

Propagácie a marketingu

Výchovy k ľudským právam

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |