Dnes je Thursday, 23. March 2017, meniny má Adrián

Koordinátor

Aktivít na zabezpečenie zdravého životného štýlu

Cvičnej školy

Dochádzkový systém

Environmentálnej výchovy

Finančnej gramotnosti

Informatizácie školy

Informačných panelov

Mediálnej výchovy

Prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno - patologických javov

Propagácie a marketingu

Výchovy k ľudským právam

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

Voľné pracovné miesta pre:

Pedagogických zamestnancov

Z fotogalérie školy


© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |