Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

 Odkaz na stránku DofE

Koordinátor:

Mgr. Filip Pospiš

 

PhDr. Regina Sládečková, PhD.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

Zoznam žiakov v DofE (2018/2019)
 
Dodatočný členský poplatok za účastníkov v programe DofE

 Ciele bronzovej úrovne na ceremónii v Nitre    Expedícia českých účastníkov v Arménsku
 
    
 Zmluva o spolupráci a licencia    Expedícia Gýmeš
      

Zoznam absolventov v DofE (2016/2017)    Náborová prezentácia DofE
      
 Zoznam absolventov v DofE (2017/2018)    Príklad účastníkov DofE v Čechách
      
 Zoznam žiakov v DofE (2018/2019)    Príbehy účastníkov
      
 Expedícia v Malých Karpatoch   Reportáž zo slávnostnej ceremónie

Oblasti projektu:

  • Rozvoj talentu - Každý v sebe skrýva iný talent. V našom programe sa preto každý účastník sám rozhodne, čo chce zlepšiť, alebo sa venuje tomu, čo ho najviac baví. Možností je veľa - hra na hudobný nástroj, jazyky, keramika, podnikanie, IT, prírodné vedy alebo napríklad nejaká technická zručnosť.
  • Športová aktivita - Športom k zdraviu a pohode. V tejto oblasti programu mladý človek zlepšuje svoj športový výkon, fyzickú kondíciu, spozná radosť z pohybu a naučí sa dbať na zásady zdravého životného štýlu. Môže sa venovať tímovému športu a pri tom získať nových kamarátov alebo si zvoliť individuálny šport.
  • Dobrovoľnictvo - Celý život dávame a dostávame. Dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Účastníci programu sa pri ňom zoznámia s ľuďmi, ktor by inak pravdepodobne nestretli, a naučia sa empatii, tolerancií a trpezlivosti. Naučia sa byť zodpovednejší a užitočný pre spoločnosť.
  • Dobrodružná expedícia - Za hranice bežných zážitkov. Dobrodružná expedícia je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť s partou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí. Môže pršať, môže snežiť, ale dobre pripravenú skupinu nič také neprekvapí.
  • Rezidenčný projekt - Všade dobre, nie len doma. Počas rezidenčného projektu sa účastník zlatej úrovne programu zoznámi s novými kamarátmi v neznámom prostredí a venuje sa spolu s nimi zaujímavej a zmysluplnej aktivite podľa svojho výberu. Rezidenčný projekt môže byť napríklad tábor, vzdelávací pobyt, výmenný zájazd alebo dobrovoľnícky projekt na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Úrovne programu: Aby bolo absolvovanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu pre mladých ľudí ozajstnou výzvou, je dôležité, aby si svoje ciele stanovovali individuálne a každý si nastavil jemu zodpovedajúcu latku. Ak bude pre účastníka dosiahnutie jeho cieľa príliš ľahké, nedosiahne dostatočné uspokojenie z jeho splnenia. Na druhej strane príliš ťažké výzvy by mohli účastníka od plnenia programu odradiť.

Preto má program tri úrovne s odlišnou náročnosťou:

  1. bronzovú
  2. striebornú
  3. zlatú

Je možné začať najľahšou, teda bronzovou úrovňou, alebo sa pustiť rovno do striebornej či zlatej úrovne.


Bronz

Bronzová úroveň je určená mladým ľuďom od 14 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkovo 4 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne počas 3 mesiacov. Účastník si z nich vyberie najviac jednu, v ktorej si stanoví náročnejší cieľ, ktorému sa bude venovať o 3 mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 2 dni a 1 noc. K získaniu Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 6 mesiacov.

Striebro

Strieborná úroveň je určená mladým ľuďom od 15 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkovo 4 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne počas 6 mesiacov; pokiaľ nie sú vlastníci Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu, vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ, ktorému sa bude venovať o 6 mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 3 dni a 2 noci. Na získanie Striebornej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 6 mesiacov v prípade držiteľov Bronzovej ceny a minimálne 12 mesiacov v prípade, že účastník začne až touto úrovňou.

Zlato

Zlatá úroveň je určená mladým ľuďom od 16 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkom 5 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia a akcia s pobytom. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne po dobu 12 mesiacov; pokiaľ nie sú vlastníci Striebornej ceny vojvodu z Edinburghu, vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ, ktorému sa budú venovať o 6 mesiacov dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 3 dni a 2 noci, akcia s pobytom minimálne 5 dní a 4 noci. K získaniu Zlatej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 12 mesiacov v prípade držiteľov Striebornej ceny a minimálne 18 mesiacov v prípade, že účastník začne až touto úrovňou.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |