Dnes je Monday, 25. June 2018, meniny má Tadeáš

Zdravotnícka škola preventívne proti sociálnej patológii

Koordinátor:

Mgr. Miroslava Zapletalová

 

Mgr. Zuzana Libová

Cieľ projektu: Zníženie negatívneho dapadu sociálno - patologických javov u mládeže.

Subciele projektu:

  • Znížiť konzumentskú základňu požívania návykových látok u mladistvých zameraný na alkohol.
  • Znížiť mieru šikanovania a násilia.
  • Zvýšiť právne vedomie žiakov našej školy.
  • Znížiť mieru extrémizmu.
  • Znížiť riziko obchodovania s ľuďmi.
  • Zvýšiť záujem o športové aktivity u žiakov.

Cieľová skupina: Žiaci denného štúdia školy.

Prvá časť - je zameraná na aktívne sociálne učenia sa, odborné prednášky a praktické ukážky v oblasti prevencie závislosti hlavne alkoholu, šikanovania, obchodovania s ľuďmi, trestno - právnej zodpovednosti a socio - patologických javov. Formami a metódami zážitkového učenia lektori vplývajú na žiakov v daných problematikách.

Druhá časť - je zameraná na preventívnu aktivitu odbornú exkurziu do Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. Táto časť projektu je zameraná na odborné prednášky Alkoholové závislostiŠport a prevencia závislostí.

Tretia časť projektu - je zameraná na športové aktivity pre žiakov jednotlivých ročníkov, pretože sme škola podporujúca šport mladých ľudí. Športové aktivity sú cielene organizované na prevenciu obezity ale zároveň sa im snažíme ukázať zmysluplné využívanie voľného času.

Športové aktivity sú rozdelené podľa ročníkov nasledovne:

  1. ročník: Maratón v aerobiku (súťaž) v spolupráci certifikovaných odborníkov (Arena - aerobikové a jogové centrum).
  2. ročník: Medzitriedny turnaj v netradičných športoch - Ringo a Indiaca.
  3. ročník: Cvičenia s kompenzačnými pomôckami ako prevencia civilizačných chorôb - oslabení a ochorení oporno - pohybového aparátu v spolupráci certifikovaných odborníkov (KTVŠ PF UKF).
  4. ročník: Medzitriedny turnaj vo volejbale.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |