Pedagógovia a zamestnanci školy

 

Spoločensko-vedné predmety:

 pedagóg
 skratka predmetu
PaedDr. Ballayová Jana
NEJ
PaedDr. Čvirik Kárpáty Erika
ANJ
Mgr. Hlavatá Karin
ANJ, LAJ, LJO
Bc. Kanakis Menelaos
ANJ
Mgr. Musil Juraj
NAV
Mgr. Štullerová Lenka
ANJ
Mgr. Švajdová Katarína
SJL
Mgr. Turčeková MiroslavaANJ
Mgr. Vanko Peter
DEJ, ETV, MED, OBN

Prírodovedné predmety, telesná a športová výchova:

 pedagóg skratka predmetu
PaedDr. Benczová MartinaBIO, CHE
Mgr. Libová ZuzanaGEO, TSV
Mgr. Pospiš Filip
TSV
Mgr. Trnka MichalINF
Mgr. Vargová Lenka
FYZ, MAT

Odborné ošetrovateľské predmety:

 pedagóg skratka predmetu
PhDr. Balkóová JankaKLC, OAD, OSE, OST, PRP
Mgr. Beláňová Daniela
OAD, PPK, ZOA
Mgr. Bereczová Laura
MOS, OAD, PRP
Mgr. Civáňová Zdenka OAD, POS, ZOA
PhDr. Čapská Jana, PhD.
NEO, OAD, ZOA
PhDr. Debnárová Jana
OAD, ZKC, ZOA
Mgr. Dobiášová Zuzana
OAD, PPK, ZOA
Bc. Dúbravec Anton
RAZ
Mgr. Gavorová Patrícia
OAD, SIX, SNO
Mgr. Grellová ZuzanaAZD, KLC, OAD
PhDr. Holečková Monika
OAD, PEO, ZDR, ZOA
PhDr. Hudáková Júlia
KLC, OAD
Mgr. Chovancová Stanislava
KLC, OAD,OSE, OST
Mgr. Kormanová GabrielaANF, GPO, KLC
Mgr. Košťálová Jozefína OAD, PPK, ZOA
Mgr. Kováč Róbert
PLO
PhDr. Krištofová Mária, PhD.
AZD, PRP
Ing. Krkošek Anton
RAB, RAF
PhDr. Liptáková DenisaOAD, PPK, ZOA
Mgr. Nitranská Katarína
OAD, ZOA
Mgr. Patrovičová Martina
OAD, PRP, UBP, ZOA
PhDr. Pánisová Renáta, PhD.
OAD, PPK, PSO, UBP, ZOA
Mgr. Roháčová MagdalénaKOS, OAD
Mgr. Romanová Helena
SIX, SNO
Mgr. Rumančíková Andrea
OAD
PhDr. Sládečková Regina, PhD.
OET, ZDE
Bc. Šmondrk Anton
CVR, OZI, RAD
PhDr. Šrank Marek, PhD.SOS
Mgr. Strošková Katarína
AZD, OAD, ORZ, SOC, ZOA
Szabová Adriana
ZDP
Ing. Valentová Zuzana
EZS
Mgr. Valovičová MáriaKLC, OAD, ORZ
Mgr. Zapletalová MiroslavaOAD, OZP, KLC, VAJ

Odborné farmaceutické predmety:

 pedagóg skratka predmetu
PharmDr. Chudáčiková SilviaPIL
PharmDr. Malý JozefFAF
Ing. Mozolová Beáta
FCAL, LAT, ZBR
PharmDr. Szabóová JanaEPL, FAB, FAC, FAF, FAR
Ing. Šimončičová Katarína
PIL
Mgr. Zuckerová IdaFAF, PIL

Lekárske predmety:

 pedagóg skratka predmetu
MUDr. Čechová MáriaNAV, VNL, ZKC
MUDr. Kapusta TeodorGYP
MUDr. Kuťka Michal
CHI
Prof. MUDr. Líšková Anna PhD.
MIK
MUDr. Murgaš Miroslav
ANF, KPR, ODS, ZKC
MUDr. Pechočiaková ZuzanaPED
MUDr. Poórová Veronika
ZKC
MUDr. Reinhardt Peter
PAT, PKC, PRL

Odborní zamestnanci:

 zamestnanec

Mgr. Matušíková Lenka školská psychologička

THP zamestnanci:

 zamestnanec

Mgr. Matušíková Lenka školská psychologička
Ing. Sekulová Kristína
asistentka riaditeľky
Bc. Daniela Takáčová
ekonomicko personálna zamestnankyňa
Bc. Lucia Kartousováhospodárka
Chlebcová Andrea
upratovačka
Líšková Valéria
upratovačka
Hlinka Lubošškolník

Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2016/2017:

 oblasť
 pedagóg
1) Odborné riadenie:
Zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Roháčová
Vedúca  praktického vyučovania
PhDr. Hudáková
  
2) Koordinátor propagácie a marketingu akreditovaných programov:
Mgr. Bereczová
  
3) Vedúci predmetových komisií, ŠO a UO:
 
Odborná rada VOŠ (DVS, DRA)
PhDr. Hudáková
PK pre odborné farmaceutické predmety
Ing. Mozolová
PK pre lekárske predmety Mgr. Kormanová
PK pre ošetrovateľské predmetyPhDr. Balkóová
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Libová
PK pre spoločensko - vedné predmetyMgr. Švajdová
Vedúci študijného odboru DRABc. Šmondrk
Vedúca študijného odboru DVSPhDr. Hudáková
Vedúca študijného odboru FLPharmDr. Szabóová
Vedúca študijného odboru ZAPhDr. Debnárová
Vedúca učebného odboru SANPhDr. Debnárová
  
4) Koordinátor:  
environmentálnej  výchovyPaedDr. Benczová
ľudských právMgr. Vanko
mediálnej výchovy
Mgr. Vanko
finančnej gramotnosti
Mgr. Vargová
informatizácia školy
Mgr. Trnka
prevencie protispoločenskej činnosti Mgr. Zapletalová
rodičovskej výchovyMgr. Illášová
zostavovania ročenky školy, udalosti na stránke školy
Ing. Sekulová
aktualizácia web stránky školy
Mgr. Trnka
dochádzkový systém
Mgr. Vargová
cvičná škola pre UKF
PhDr. Pánisová, PhD.
zdravého životného štýlu
-
  
odbornej výučby v jednotlivých triedach: 
1. ročníky -
Mgr. Nitranská, Mgr. Patrovičová
2. ročníky -
Mgr. Dobiašová, Mgr. Illášová
3. ročníky -
Mgr. Patrovičová, PhDr. Pánisová, PhD.
4. ročníky -
PhDr. Debnárová, Mgr. Košťálová
I. DRA -
PhDr. Balkóová
 I. DVS -
Mgr. Chovancová
II. DVS -
Mgr. Kormanová
 III. DVS -
Mgr. Valovičová
I. ZA 2 -
PhDr. Liptáková
II. A ZA 2 -
Mgr. Zapletalová
 II. B ZA 2 -Mgr. Zapletalová
I. SAN -
Mgr. Gavorová
  
5) Učebne:
 
odborné OŠE učebne:
 
materiálne zabezpečenie
PhDr. Liptáková
starostlivosť o učebneMgr. Beláňová, Mgr. Strošková, PhDr. Liptáková
učebňa PRP
Mgr. Bereczová
učebňa pre chémiuIng. Mozolová
  
6) Vedenie agendy členov SČK:
Mgr. Beláňová, Mgr. Nitranská
  
7) Vedenie knižnice:Ing. Kartousová
  
8) RZ - kontakt s rodičmi a žiakmi:
Ing. Sekulová
  
9) Predseda odborovej organizácie:
Mgr. Kormanová
  
10) Informačné panely:
Mgr. Košťálová
  
11) Jazyková úprava webovej stránky školy a príprava podkladov do ročenky:
  
12) Koordinátor mliečnej desiatej:
p. Hlinka
  
13) Žiacka školská rada, výchovný poradca:
Mgr. Matušíková
  
14) Koordinátor odovzdávania vysvedčení v Synagóge:
Mgr. Bereczová
  
15) Krúžková činnosť:
 
Projektové práceMgr. Nitranská, Mgr. Patrovičová, Mgr. Turčeková
Odborné ročníkové práce ZAvyučujúci odborných zdravotníckych predmetov
Odborné ročníkové práce FLvyučujúci farmaceutických predmetov
Metodika stredoškolskej odbornej činnostiMgr. Strošková
Stredoškolská odborná činnosťpodľa záujmu
Uspokojovanie biologických potriebMgr. Patrovičová, PhDr. Pánisová, PhD.
Odborný seminárIng. Mozolová, MUDr. Murgaš
Zdravotno - výchovná činnosťMgr. Beláňová
Prvá pomoc PhDr. Krištofová, PhD.
Tenisový krúžok
MUDr. Murgaš
Gaudeamus klub
MUDr. Murgaš
Ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
PaedDr. Ballayová
  
16) Zapisovateľka pracovných porád a zasadnutia pedagogickej rady:
Mgr. Hlavatá

>> NAHOR

 
Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |