Dnes je Saturday, 22. September 2018, meniny má Móric

Pedagógovia a zamestnanci školy

 

Spoločensko-vedné predmety:

 pedagóg
 skratka predmetu
PaedDr. Ballayová Jana
ANJ, NEJ
Mgr. Hlavatá Karin
ANJ, LAJ, LJO
PhDr. Khűrová Mária
OBN, SJL
Mgr. Mišovič PeterNAV
Mgr. Štullerová Lenka
ANJ
Mgr. Švajdová Katarína
SJL
Mgr. Turčeková MiroslavaANJ

Prírodovedné predmety, telesná a športová výchova:

 pedagóg skratka predmetu
PaedDr. Benczová MartinaBIO, CHE
Mgr. Libová ZuzanaGEO, TSV
Mgr. Pospiš Filip
ETV, TSV
Mgr. Trnka MichalINF
Mgr. Vargová Lenka
FYZ, MAT, ZBR

Odborné ošetrovateľské predmety:

 pedagóg skratka predmetu
PhDr. Balkóová JankaKLC, MEV, OAD, OSE, VOD
Mgr. Beláňová Daniela
OAD, ZOA
Mgr. Bereczová Laura, MHA
MOS, OAD, PRP
Mgr. Civáňová Zdenka OAD, OSP, POS, ZOA
PhDr. Čapská Jana, PhD.
NEO, OAD, UBP, ZOA
PhDr. Debnárová Jana
OAD, ZKC, ZOA
Mgr. Dobiašová Zuzana
OAD, PPK, UBP, ZOA
Mgr. Gavorová Patrícia
OAD, OBN - VMR, SIX, SNO, ZOA
Mgr. Grellová ZuzanaAZD, OAD, ZOA
PhDr. Hudáková Júlia
OAD
Mgr. Chovancová Stanislava
KLC, POE, ZOA
Mgr. Kasanová Katarína
ETP, KLC, OAD, OET, OSE, OST
Mgr. Kormanová GabrielaANF, AZD, GPO, KLC
Mgr. Košťálová Jozefína OAD, PPK, PSO, ZDR, ZOA
Mgr. Kováč Róbert
PLO
PhDr. Krištofová Mária, PhD.
PRP
PhDr. Liptáková DenisaOAD, PPK, PRP, ZOA
Mgr. Nitranská Katarína
OAD, ZDE, ZOA
Mgr. Patrovičová Martina
OAD, PRP, ZOA
Mgr. Račková Eva
PPK
PhDr. Repíská Libuša
EZS
Mgr. Roháčová MagdalénaKOS, OAD
Mgr. Romanová Helena
OAD
Mgr. Rumančíková Andrea
OAD, PPS, SIX, SNO
PhDr. Sládečková Regina, PhD.
VOD, ZDE
PhDr. Šrank Marek, PhD.SOS
Mgr. Strošková Katarína
AZD, OAD, SOC, ZOA
Mgr. Valovičová MáriaOAD, ORZ, ZOA
Mgr. Zapletalová MiroslavaOAD, ORZ, OZP, ZOA

Odborné rádiologické predmety:

 pedagóg skratka predmetu
Arpáš Róbert
RAZ
Bc. Janíčeková Zlatica
RAD
MUDr. Klenovský Samuel
RAT
Komáromiová Zita
CVR
Ing. Krkošek AntonCRA, RAB, RAF
Maková MiriamCVR
Bc. Šmondrk AntonCVR, OZI, RAD
MUDr. Vondrák Andrej
CNM
MUDr. Vondrák VladimírNUK

Odborné farmaceutické predmety:

 pedagóg skratka predmetu
Mgr. Mesárošová DominikaPIL
Ing. Mozolová Beáta
FCAL, LAT, ZBR
Szabová AdrianaZDP
-
PIL
Mgr. Zuckerová IdaFAF, PIL

Lekárske predmety:

 pedagóg skratka predmetu
MUDr. Chalachan Milan
CHI
MUDr. Čechová MáriaNAV, ODS, VNL, ZKC
Prof. MUDr. Líšková Anna, PhD.
MIK
MUDr. Murgaš Miroslav
ANF, KPR, ODS, TOA, ZKC
MUDr. Pechočiaková ZuzanaPED
MUDr. Pindešová Lucia
KLO
MUDr. Poórová Veronika
ANF, ZKC
MUDr. Prieložná Mária, MPHANF, ZKC
MUDr. Reinhardt Peter
PAT, PKC, PRL
MUDr. Vondráková KarinGYP

Odborní zamestnanci:

 zamestnanec

Mgr. Matušíková Lenka školská psychologička

THP zamestnanci:

 zamestnanec

Ing. Sekulová Kristína
asistentka riaditeľky
Bc. Daniela Takáčová
ekonomicko personálna zamestnankyňa
Ing. Lucia Kartousováekonomicko personálna zamestnankyňa
Michaela Kartousováhospodárka
Chlebcová Andrea
upratovačka
Líšková Valéria
upratovačka
Hlinka Lubošškolník

Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2017/2018:

 oblasť
 pedagóg
1) Odborné riadenie:
Zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Roháčová
Vedúca  praktického vyučovania
PhDr. Hudáková
  
2) Koordinátor propagácie a marketingu akreditovaných programov:
Mgr. Bereczová, MHA
  
3) Vedúci predmetových komisií, ŠO a UO:
 
Odborná rada VOŠ (DVS, DRA)
PhDr. Balkóová
PK pre odborné farmaceutické predmety
Ing. Mozolová
PK pre lekárske predmety Mgr. Kormanová
PK pre ošetrovateľské predmetyPhDr. Debnárová
PK pre prírodovedné predmetyPaedDr. Benczová
PK pre spoločensko - vedné predmetyMgr. Švajdová
Vedúci študijného odboru DRABc. Šmondrk
Vedúca študijného odboru DVSPhDr. Balkóová
Vedúca študijného odboru FLPharmDr. Szabóová
Vedúca študijného odboru ZAMgr. Dobiašová
Vedúca učebného odboru SANMgr. Dobiašová
  
4) Koordinátor:  
environmentálnej  výchovyPaedDr. Benczová
ľudských právMgr. Vanko (do 31.12.2017)
 Mgr. Hlavatá (od 01.02.2018)
mediálnej výchovy
Mgr. Vanko (do 31.12.2017)
 PhDr. Khűrová (od 01.02.2018)
finančnej gramotnosti
Mgr. Vargová
informatizácie školy
Mgr. Trnka
prevencie protispoločenskej činnosti Mgr. Zapletalová
rodičovskej výchovyMgr. Gavorová
zostavovania ročenky školyMgr. Trnka
aktualizácia web stránky školy
Mgr. Trnka
udalosti na stránke školy
Mgr. Trnka
dochádzkový systém
Mgr. Vargová
cvičnej školyMgr. Dobiašová
zdravého životného štýlu
Mgr. Rumančíková
čitateľskej gramotnosti
Mgr. Švajdová, PhDr. Khűrová
zahraničné stáže
Mgr. Chovancová, Mgr. Kasanová
  
odbornej výučby v jednotlivých triedach: 
1. ročníky -Mgr. Valovičová, Mgr. Zapletalová
2. ročníky -
Mgr. Nitranská, Mgr. Patrovičová
3. ročníky -
PhDr. Čapská, PhD., Mgr. Dobiašová
4. ročníky -
Mgr. Patrovičová, Mgr. Strošková
I. DRA -Mgr. Kasanová
II. DRA - PhDr. Balkóová
II. DVS -Mgr. Chovancová
 III. DVS -Mgr. Kormanová
I. A ZA 2 -
Mgr. Beláňová
I. B ZA 2 -Mgr. Beláňová
II. ZA 2 -PhDr. Liptáková
I. SAN -
Mgr. Gavorová
  
5) Učebne:
 
odborné OŠE učebne:
 
materiálne zabezpečenie
PhDr. Liptáková
starostlivosť o učebneMgr. Grellová, PhDr. Liptáková, Mgr. Rumančíková
učebňa PRP
Mgr. Bereczová, MHA
učebňa pre chémiuIng. Mozolová
  
6) Vedenie agendy členov SČK:
Mgr. Beláňová, Mgr. Nitranská
  
7) Vedenie knižnice:Kartousová
  
8) RZ - kontakt s rodičmi a žiakmi:
Ing. Sekulová
  
9) Predseda odborovej organizácie:
Mgr. Trnka
  
10) Informačné panely:
Mgr. Košťálová
  
11) Jazyková úprava webovej stránky školy a príprava podkladov do ročenky:PhDr. Khürová
  
12) Žiacka školská rada, výchovný poradca, školská psychologička:
Mgr. Matušíková
  
13) Krúžková činnosť:
 
Projektové prácePaedDr. Benczová, Mgr. Hlavatá, Mgr. Vargová
Odborné ročníkové práce (koordinátor) Ing. Mozolová, Mgr. Nitranská, Mgr. Patrovičová
Odborné ročníkové práce ZAvyučujúci odborných zdravotníckych predmetov
Odborné ročníkové práce FLvyučujúci farmaceutických predmetov
Metodika stredoškolskej odbornej činnostiMgr. Strošková
Stredoškolská odborná činnosťpodľa záujmu
Uspokojovanie biologických potriebPhDr. Čapská, PhD., Mgr. Dobiašová
Príprava na MS z odbornej zložky ZA
MUDr. Čechová, PhD. MUDr. Murgaš
Príprava na MS z odbornej zložky FLIng. Mozolová, PharmDr. Szabóová, Ing. Šimončičová
Príprava na MS zo SJLMgr. Švajdová
Zdravotno - výchovná činnosťMgr. Chovancová
Prvá pomoc PhDr. Krištofová, PhD.
Tenisový krúžok
MUDr. Murgaš
Ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
PaedDr. Ballayová
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Mgr. Pospiš
  
14) Uvádzanie začínajúcich učiteľov:
PhDr. Debnárová -
Mgr. Grellová, Mgr. Rumančíková
 Mgr. Libová -Mgr. Pospiš
 Ing. Mozolová -Mgr. Mesárošová
  
15) Zapisovateľka pracovných porád a zasadnutia pedagogickej rady:
Mgr. Hlavatá
 

 Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

>> NAHOR

 
Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |