Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Pedagógovia a zamestnanci školy

 

Spoločensko-vedné predmety:

 pedagóg
 skratka predmetu
PaedDr. Ballayová Jana
ANJ, NEJ
Mgr. Filin Andrej
NAV
Mgr. Hlavatá Karin
ANJ, LAJ
PhDr. Khűrová Mária
OBN, SJL
Mgr. Štullerová Lenka
ANJ
Mgr. Švajdová Katarína
DEJ, SJL
Mgr. Tóthová Eva
ANJ
Mgr. Turčeková MiroslavaANJ

Prírodovedné predmety, telesná a športová výchova:

 pedagóg skratka predmetu
PaedDr. Benczová MartinaBIO, CHE
Mgr. Libová ZuzanaGEO, KOP, TSV
Mgr. Pospiš Filip
ETV, KOP, TSV
Mgr. Trnka MichalINF
Mgr. Vargová Lenka
FYZ, MAT

Odborné ošetrovateľské predmety:

 pedagóg skratka predmetu
PhDr. Balkóová JankaMEV, OAD, OSE, ZOA
Mgr. Beláňová Daniela
OAD, ZOA
Mgr. Bereczová Laura, MHA
MOS/MAN, OAD, PRP
Mgr. Civáňová Zdenka OAD, POS, ZOA
PhDr. Čapská Jana, PhD.
NEO, OAD, ZOA
PhDr. Debnárová Jana
OAD, SIX, ZKC
Mgr. Dobiašová Zuzana
OAD, PPK, ZOA
Mgr. Gavorová Patrícia
OAD, OBN, ZOA
Mgr. Grellová ZuzanaAZD, OAD, ZOA
PhDr. Holečková MonikaOAD, SIX, SNO
PhDr. Hudáková Júlia
OAD
Mgr. Chovancová Stanislava
KLC, PPS, VBO, ZOA
Mgr. Kasanová Katarína
OAD, PPK, ZOA
Mgr. Kormanová GabrielaANF, AZD, GPO, OAD
Mgr. Košťálová Jozefína OAD, ZDR, ZOA
Mgr. Kováč Róbert
PLO
PhDr. Liptáková DenisaOAD, PPK, PRP, ZOA
Mgr. Mihaličková Katarína
OAD, ZDE, ZOA
Mgr. Patrovičová Martina
OAD, PRP, ZOA
Mgr. Račková Eva, PhD.PPK
PhDr. Repiská Libuša, PhD.EZS
Mgr. Roháčová MagdalénaOAD, PPK
Mgr. Romanová Helena
OAD, SIX. ZOA
Mgr. Rumančíková Andrea
ETP, OAD, ZOA
PhDr. Sládečková Regina, PhD.
MEV/VOD, ZDE
PhDr. Šrank Marek, PhD.SOS
PhDr. Štrpková Adela
OAD
Mgr. Strošková Katarína
AZD, OAD, ZOA
Mgr. Valovičová MáriaOAD, ORZ, ZOA
Mgr. Zapletalová MiroslavaOAD, OZP, ZOA

Odborné rádiologické predmety:

 pedagóg skratka predmetu
Arpáš Róbert
-
Bangov Michal, dipl.r.a.
-
Bc. Gajdoš Branislav
RAZ
Mgr. Hollý Samuel
API
Bc. Janíčeková Zlatica
RAD
MUDr. Klenovský Samuel
RAT
Komáromiová Zita, dipl.r.a.
CVR
Ing. Krkošek AntonCRA, RAB, RAF
Bc. Kupčová Alena
-
Maková MiriamCVR
Bc. Mikulášová Ivana
CVR
MUDr. Paschetta Cristina
NUK
MUDr. Pintér Tomáš
NUK
Bc. Šmondrk AntonCVR, OZI, RAD
MUDr. Tanyasiová Margaréta
RAT
MUDr. Vondrák Andrej
CNM
Zelenáková Ľubica
CRA

Odborné farmaceutické predmety:

 pedagóg skratka predmetu
Mgr. Kolláriková Paulína
FAC, PIL
PharmDr. Mariš Ján
FAR
Ing. Mozolová Beáta
FCAL, LAT, ZBR
Szabová AdrianaEPL, ZDP
Mgr. Šabíková Henrieta
FAB, FAR
PharmDr. Valocká Beata
PIL
PharmDr. Vargová Krajmerová Veronika
FAF
Mgr. Zuckerová IdaFAF, FAR

Lekárske predmety:

 pedagóg skratka predmetu
MUDr. Forgáč František
VBO
MUDr. Chalachan Milan
CHI
MUDr. Čechová Mária, PhD.
ANF, FAR, VNL, ZKC
MUDr. Korch Ján
VBO
MUDr. Piesecká Ľubica, PhD.
VBO
MUDr. Pindešová Lucia
KLO
MUDr. Reinhardt Peter
PAT, PKC, PRL
MUDr. Vrtíková Eva
VBO

Odborní zamestnanci:

 zamestnanec

Mgr. Matušíková Lenka školská psychologička

THP zamestnanci:

 zamestnanec

Ing. Sekulová Kristína
asistentka riaditeľky
Bc. Daniela Takáčová
ekonomicko personálna zamestnankyňa
Ing. Lucia Kartousováekonomicko personálna zamestnankyňa
Michaela Kartousováhospodárka
Chlebcová Andrea
upratovačka
Líšková Valéria
upratovačka
Cifra Stanislav
školník

Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2018/2019:

 oblasť
 pedagóg
1) Odborné riadenie:
Zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Roháčová
Vedúca  praktického vyučovania
PhDr. Hudáková
  
2) Koordinátor propagácie a marketingu akreditovaných programov:
Mgr. Bereczová, MHA
  
3) Vedúci predmetových komisií, ŠO a UO:
 
Odborná rada VOŠ (DVS, DRA)
PhDr. Balkóová
PK pre odborné farmaceutické predmety
Ing. Mozolová
PK pre lekárske predmety Mgr. Kormanová
PK pre ošetrovateľské predmetyPhDr. Debnárová
PK pre prírodovedné predmetyPaedDr. Benczová
PK pre spoločensko - vedné predmetyPaedDr. Ballayová
Vedúci študijného odboru DRABc. Šmondrk
Vedúca študijného odboru DVSPhDr. Balkóová
Vedúca študijného odboru FLMgr. Zuckerová
Vedúca študijného odboru ZAMgr. Dobiašová
Vedúca učebného odboru SANMgr. Dobiašová
  
4) Koordinátor:  
environmentálnej  výchovyPaedDr. Benczová
ľudských právMgr. Hlavatá
mediálnej výchovy
Mgr. Tóthová
finančnej gramotnosti
Mgr. Vargová
informatizácie školy
Mgr. Trnka
prevencie protispoločenskej činnosti Mgr. Zapletalová
rodičovskej výchovyMgr. Gavorová
zostavovania ročenky školyMgr. Trnka
správca siete
Mgr. Trnka
administrátor ETK Mgr. Trnka
aktualizácia web stránky školy
Mgr. Trnka
udalosti na stránke školy
Mgr. Trnka
dochádzkový systém
Mgr. Vargová
cvičnej školyMgr. Dobiašová
zdravého životného štýlu
Mgr. Rumančíková, Mgr. Strošková
čitateľskej gramotnosti
Mgr. Švajdová, PhDr. Khűrová
zahraničné stáže
Mgr. Chovancová, Mgr. Kasanová
učiteľ odbornej praxe
III. FL - Mgr. Kolláriková
  
odbornej výučby v jednotlivých triedach: 
1. ročníky ZA -Mgr. Romanová, Mgr. Strošková
2. ročníky ZA -
Mgr. Valovičová, Mgr. Zapletalová
3. ročníky ZA -
Mgr. Mihaličková, Mgr. Patrovičová
4. ročníky ZA -
PhDr. Čapská, PhD., Mgr. Dobiašová
I. DRA -PhDr. Balkóová
II. DRA - Mgr. Kasanová
 III. DRAaVS -PhDr. Balkóová
I. A ZA 2 -
Mgr. Grellová
I. B ZA 2 -Mgr. Grellová
II. A ZA 2 -Mgr. Beláňová
II. B ZA 2 -Mgr. Beláňová
I. SAN -
PhDr. Holečková
  
5) Učebne:
 
odborné OŠE učebne:
 
materiálne zabezpečenie
PhDr. Liptáková
starostlivosť o učebneMgr. Grellov, PhDr. Liptáková, Mgr. Rumančíková
učebňa PRP
Mgr. Bereczová, MHA
učebňa pre chémiuIng. Mozolová
  
6) Vedenie agendy členov SČK:
Mgr. Beláňová, Mgr. Mihaličková
  
7) Vedenie knižnice:Kartousová
  
8) RZ - kontakt s rodičmi a žiakmi:
Kartousová
  
9) Predseda odborovej organizácie:
Mgr. Trnka
  
10) Informačné panely:
Mgr. Košťálová
  
11) Jazyková úprava webovej stránky školy a príprava podkladov do ročenky:Mgr. Tóthová
  
12) Žiacka školská rada, výchovný poradca, školská psychologička:
Mgr. Matušíková
  
13) Krúžková činnosť:
 
Projektové práceMgr. Libová, Mgr. Romanová, Mgr. Švajdová
Odborné ročníkové práce (koordinátor) Ing. Mozolová, Mgr. Valovičová, Mgr. Zapletalová
Odborné ročníkové práce ZAvyučujúci odborných zdravotníckych predmetov
Odborné ročníkové práce FLvyučujúci farmaceutických predmetov
Metodika stredoškolskej odbornej činnostiMgr. Strošková, konzultanti
Uspokojovanie biologických potriebMgr. Mihaličková, Mgr. Patrovičová
Príprava na MS z odbornej zložky ZA
PhDr. Čapská, PhD., Mgr. Dobiašová
Príprava na MS z odbornej zložky FLIng. Mozolová, Mgr. Zuckerová
Príprava na MS zo SJLMgr. Švajdová
Zdravotno - výchovná činnosťMgr. Bereczová, MHA
Prvá pomoc PhDr. Krištofová, PhD.
Ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
PaedDr. Ballayová
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Mgr. Pospiš
  
14) Uvádzanie začínajúcich učiteľov:
 Ing. Mozolová -Mgr. Kolláriková, Mgr. Šabíková,
 PharmDr. Valocká
  
15) Zapisovateľka pracovných porád a zasadnutia pedagogickej rady:
Mgr. Hlavatá
 

 Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov školy

>> NAHOR

 
Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |