Dnes je Tuesday, 1. September 2015, meniny má Drahoslava

Pedagógovia a zamestnanci školy

 

>> Pre informáciu o jednotlivých predmetoch a skratkách predmetov kliknite tu...

NAVIGÁCIA:
>> Spoločensko-vedné a jazykové predmety
>> Matematicko-prírodovedné predmety a telesná výchova
>> Odborné predmety
>> Lekári
>> Nepedagogickí zamestnanci školy
>> Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2014/2015

 

Spoločensko-vedné a jazykové predmety:

 pedagóg
 skratka predmetu
Mgr. Bačová Iveta
ANJ, NEJ
PaedDr. Ballayová Jana
NEJ
Mgr. Filín Andrej
NAV
Mgr. Čvirik Kárpáty Erika
ANJ
Mgr. Mužlayová MiladaLAJ, LJO, SJL
Mgr. Nagy Ľuboš
ANJ
Mgr. Šidlo Miroslav
NAV
Mgr. Štullerová Lenka
ANJ
Mgr. Švajdová Katarína
SJL
Mgr. Vanko Peter
DEJ, ETV, MED, OBN, VLV

Matematicko-prírodovedné predmety a telesná výchova:

 pedagóg skratka predmetu
Mgr. Libová ZuzanaGEO, TSV
Ing. Mozolová Beáta
BIO, CHE, LAT, ZBR, FCAL, ZBR
Mgr. Trnka MichalINF
Mgr. Kóša František FIG, FYZ, MAT, ZBR
PaedDr. Veisová Mária, PhD.
BIO, KOP, TSV

Odborné predmety:

 pedagóg skratka predmetu
Mgr. Bahíková Angelika PRL
PhDr. Balkóová JankaKLC, ZOA
Mgr. Beláňová Daniela
OAD, ZOA
Mgr. Bereczová Laura
OAD, MOS, ZOA
Mgr. Civáňová Zdenka OAD, POS, ZOA
PhDr. Čapská Jana, PhD.
NEO, OAD, ZOA
PhDr. Debnárová Jana
OAD, ZKC, ZOA
Mgr. Dobiášová Zuzana
OAD, ZOA
Eichler Juraj
ZBR
PhDr. Grófová Eva, PhD.
OAD - do 31.12.2014
PhDr. Hudáková Júlia
OAD
Mgr. Illášová Zuzana
OAD, VMR, ZDE, ZOA
Mgr. Kormanová GabrielaAZD, GPO, KLC, OAD, ZOA
Mgr. Košťálová Jozefína AZD, OAD, ZOA
PhDr. Krištofová Mária, PhD.
AZD, PRP
PhDr. Liptáková DenisaOAD, ZOA
Prof. Líšková Anna, PhD.
MIK
PharmDr. Malý Jozef
FAF
Mgr. Nitranská Katarína
OAD, ZOA
PhDr. Nádaská Iveta, PhD.
KLC, SOC, OAD, OSP, OST, PSO, VOD
Mgr. Patrovičová Martina
OAD, ZOA
PhDr. Pánisová Renáta, PhD.
OAD, OST, PEO, PPK, ZOA, KLC
Mgr. Roháčová MagdalénaKOS, OAD
Ing. Semelbauerová Katarína
PIL
PhDr. Sládečková Regina, PhD.
ZDE
PharmDr. Szaboová Jana
FAB, FAR
Bc. Šmondrk Anton
ORZ
PhDr. Šrank Marek, PhD.SOS
PhDr. Štrpková AdelaKLC, OAD, ZOA
Ing. Valentová Zuzana
EZS
Mgr. Valovičová MáriaKLC, OAD, ORZ, OSE, OST
Mgr. Zapletalová MiroslavaOAD, OZP, KLC, VAJ, ZOA
Mgr. Zatráková Mária
PLO

Lekári:

 pedagóg skratka predmetu
MUDr. Brťková Diana
ANF, PAT, ZKC
MUDr. Budayová Alexandra ANF
MUDr. Čechová MáriaZKC
MUDr. Ďurišová Alena, CSc.
PED
MUDr. Ďurková Jana
VBO
MUDr. Forgáč František
VBO
Prof. MUDr. Líšková Anna PhD.
MIK
MUDr. Kapusta TeodorGYP
MUDr. Korch Ján
VBO
MUDr. Kutiš Emil
ANF, PAT, ZKC
MUDr. Meluchová Veronika
NAV, VNL
MUDr. Murgaš Miroslav
ANF, KPR, ODS, ZKC
MUDr. Ľubica Piesecká
VBO
MUDr. Strmeň Július
CHI, PAT, PKC
MUDr. Vrtíková Eva
VBO
MUDr. Jozef Strausspríprava odboru DRA

Nepedagogickí zamestnanci:

 zamestnanec
Ing. Sekulová Kristína
Bc. Daniela Takáčová
Chlebcová Andrea
Líšková Valéria
Bc. Lucia Kartousová
Václav Ján

Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2014/2015:

 oblasť
 pedagóg
1) Odborné riadenie:Mgr. Roháčová - zást. riad. školy - od 1.1.2015
 PhDr. Grófová PhD. - do 31.12.2014
  
2) Práca predmetových komisií:
 
Odborná rada VOŠPhDr. Nádaská, PhD.
PK pre odborné farmaceutické predmety
PharmDr. Szabóová
PK pre lekárske predmety PhDr. Hudáková - od 1.1.2015
 PhDr. Grófová PhD. - do 31.12.2014
PK pre ošetrovateľské predmetyPhDr. Čapská, PhD.
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Libová
PK pre spoločensko-vedné predmetyPaedDr. Ballayová
Vedúca praktického vyučovaniaPhDr. Hudáková
Vedúca študijného odboru DVSPhDr. Nádaská, PhD.
Vedúca študijného odboru FLPharmDr. Szabóová
Vedúca študijného odboru ZAPhDr. Debnárová
Vedúca učebného odboru SANPhDr. Debnárová
Výchovná komisiaMgr. Kormanová, triedni učitelia
  
3) Koordinátor:  
propagácie a marketingu akreditovaných programovMgr. Bereczová - od 1.1.2015
PhDr. Grófová PhD. - do 31.12.2014
environmentálnej  výchovyPaedDr. Veisová, PhD.
ľudských právMgr. Vanko
mediálnej výchovy
Mgr. Vanko
finančnej gramotnosti
Mgr. Kóša
mliečnej desiatej
Bc. Daniela Takáčová
dobrovoľných zbierok študentov SZŠ
PhDr. Balkóová
informatizácia školy
Mgr. Trnka
ODS, ORP, PP, SOČ, USPPhDr. Balkóová
prevencie protispoločenskej činnosti Mgr. Zapletalová
rodičovskej výchovyMgr. Illášová
zostavovania ročenky školyMgr. Kóša
aktualizácia web stránky školy
Mgr. Kóša
cvičná škola pre UKF
PhDr. Pánisová, PhD.
  
odbornej výučby v jednotlivých triedach: 
1. ročníky -
Mgr.Patrovičová, PhDr. Pánisová, PhD.
2. ročníky -
Mgr. Košťálová, PhDr. Debnárová
3. ročníky -
Mgr. Patrovičová
 Mgr. Bereczová - do 31.1.2015
 Mgr. Beláňová - od 2.2.2015
4. ročníky -
Mgr. Dobiášová, Mgr. Kormanová
 I. DVS -
Mgr. Valovičová
II. DVS -
Mgr. Kormanová
 III. DVS -
PhDr. Balkóová
I. A ZA 2 -
PhDr.Čapská ,PhD.
 I. B ZA 2 -PhDr.Čapská ,PhD.
II. A ZA 2 -
Mgr. Nitranská
II. ZA 3 -
PhDr. Liptáková
  
4) Odborné učebne:
 
materiálne zabezpečenie
PhDr. Liptáková
starostlivosť o odborné učebneMgr. Beláňová, Mgr.Illášová
starostlivosť o učebňu FL
Ing. Mozolová
starostlivosť o učebňu PRP Mgr. Bereczová
  
5) Vedenie agendy členov SČK:
Mgr. Roháčová - do 31.12.2014
 Mgr. Beláňová - od 1.1.2015
 Mgr. Nitranská
  
6) Vedenie knižnice:Ing. Mozolová
  
7) Informačné panely:
Mgr. Košťálová
  
8) Koordinácia spoločenských akcií:
Mgr. Štullerová, Mgr. Čvirik Kárpáty
  
9) Jazyková úprava webovej stránky školy:Mgr. Mužlayová

>> NAHOR

 
Ďalšia >

Voľné pracovné miesta pre:

Pedagogických zamestnancov

Z fotogalérie školy

Najnovšie príspevky

Denisa
Dobrý deň!Som prijatá na vašu školu, odbor zdravotnícký asistent 2-ročné večerné štúdium (externé. Chcela by som sa spýtať kedy sa nas

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |