Dnes je Monday, 24. October 2016, meniny má Kvetoslava

Pedagógovia a zamestnanci školy

 

>> Pre informáciu o jednotlivých predmetoch a skratkách predmetov kliknite tu...

NAVIGÁCIA:
>> Spoločensko-vedné predmety
>> Prírodovedné predmety, telesná a športová výchova
>> Odborné ošetrovateľské predmety
>> Odborné farmaceutické predmety
>> Lekárske predmety
>> Odborní zamestnanci školy
>> Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2014/2015

 

Spoločensko-vedné predmety:

 pedagóg
 skratka predmetu
Mgr. Bestvinová Jana
NEJ
PaedDr. Čvirik Kárpáty Erika
ANJ
Mgr. Hlavatá Karin
ANJ, LAJ
Mgr. Mužlayová MiladaLAJ, LJO, SJL
Mgr. Šidlo Miroslav
NAV
Mgr. Štullerová Lenka
ANJ
Mgr. Švajdová Katarína
SJL
Mgr. Turčeková MiroslavaANJ
Mgr. Vanko Peter
DEJ, ETV, MED, OBN

Prírodovedné predmety, telesná a športová výchova:

 pedagóg skratka predmetu
Ing. Bolcha Ján, Csc CHE
Mgr. Kóša František FYZ, INF, MAT, ZBR
Mgr. Libová ZuzanaGEO, TSV
Ing. Požgaj Rastislav, PhD. BIO
Mgr. Trnka MichalINF
PaedDr. Veisová Mária, PhD.
KOP, TSV

Odborné ošetrovateľské predmety:

 pedagóg skratka predmetu
PhDr. Balkóová JankaOAD, ZOA
Mgr. Beláňová Daniela
KLC, OAD, ZOA
Mgr. Bereczová Laura
OAD, MOS, ZOA. ZKC
Mgr. Bigasová Vlasta
OAD, PPK, SIQ, SIX, ZOA
Mgr. Civáňová Zdenka OAD, POS, SNO, ZOA
PhDr. Čapská Jana, PhD.
NEO, OAD, ZOA
PhDr. Debnárová Jana
OAD, ZKC, UBP, ZOA
Mgr. Dobiášová Zuzana
OAD, ZOA
Eichler Juraj
ZBR
PhDr. Hudáková Júlia
OAD
Mgr. Chovancová Stanislava
OAD, ZOA
Mgr. Illášová Zuzana
OAD, OET, VMR, ZDE, ZOA
Mgr. Kormanová GabrielaAZD, GPO, KLC, OST
Mgr. Košťálová Jozefína OAD, ZOA, UBP
PhDr. Krištofová Mária, PhD.
AZD, PRP, ZDR
PhDr. Liptáková DenisaOAD, PPK, PSO, ZOA
PhDr. Nádaská Iveta, PhD.KLC, OAD, OSE, OSP, OST, VOD
Mgr. Nitranská Katarína
OAD, ZOA
Mgr. Patrovičová Martina
OAD, ZOA, PRP
PhDr. Pánisová Renáta, PhD.
PEO, PPK, KLC, SIQ, SIX, ZOA
Mgr. Roháčová MagdalénaKOS, OAD
PhDr. Sládečková Regina, PhD.
ZDE
Mgr. Šimoňák Tomáš
PLO
Bc. Šmondrk Anton
ORZ
PhDr. Šrank Marek, PhD.SOS
Mgr. Strošková Katarína
OAD, ORZ, SOC, ZOA
Ing. Valentová Zuzana
EZS
Mgr. Valovičová MáriaKLC, ORZ, OST
Mgr. Zapletalová MiroslavaOAD, OZP, KLC, ZOA

Odborné farmaceutické predmety:

 pedagóg skratka predmetu
PharmDr. Chudáčiková SilviaPIL
PharmDr. Malý JozefFAF
Ing. Mozolová Beáta
FCAL, CHE, LAT, ZBR
PharmDr. Szaboová JanaEPL, FAB, FAC, FAF, FAR
Ing. Šimončičová Katarína
PIL
Mgr. Zuckerová IdaFAF, PIL

Lekárske predmety:

 pedagóg skratka predmetu
MUDr. Bielová Gabriela
ANF - do 30.09.2015
MUDr. Brťková Diana
PAT, ZKC
MUDr. Čechová MáriaANF, ZKC
MUDr. Dokupilová Adriana
VNL
doc. MUDr. Ďurišová Alena, CSc.
PED
MUDr. Kapusta TeodorGYP
Prof. MUDr. Líšková Anna PhD.
MIK
MUDr. Murgaš Miroslav
ANF, KPR, ODS, ZKC
MUDr. Piesecká Ľubica VBO
MUDr. Poórová Veronika
ANF, PAT, ZKC
MUDr. Reinhardt Peter
PAT, PKC, PRL

Odborní zamestnanci školy:

 zamestnanec

Mgr. Matušíková Lenka školská psychologička
Ing. Sekulová Kristína
asistentka riaditeľky
Bc. Daniela Takáčová
ekonomicko personálna zamestnankyňa
Bc. Lucia Kartousováhospodárka
Chlebcová Andrea
upratovačka
Líšková Valéria
upratovačka
Hlinka Lubošškolník

Mimovyučovacie úlohy a funkcie na školský rok 2015/2016:

 oblasť
 pedagóg
1) Odborné riadenie:
Zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Roháčová
Vedúca  praktického vyučovania
PhDr. Hudáková
  
2) Koordinátor propagácie a marketingu akreditovaných programov
Mgr. Bereczová
  
3) Vedúci predmetových komisií, ŠO a UO:
 
Odborná rada VOŠPhDr. Nádaská, PhD.
PK pre odborné farmaceutické predmety
Ing. Mozolová
PK pre lekárske predmety Mgr. Roháčová
PK pre ošetrovateľské predmetyPhDr. Balkóova
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Libová
PK pre spoločensko-vedné predmetyMgr. Švajdová
Vedúca študijného odboru DVSPhDr. Nádaská, PhD.
Vedúca študijného odboru FLPharmDr. Szabóová
Vedúca študijného odboru ZAPhDr. Debnárová
Vedúca učebného odboru SANPhDr. Debnárová
Výchovná komisiaMgr. Kormanová, triedni učitelia
  
4) Koordinátor:  
environmentálnej  výchovyIng. Požgajová, PhD.
ľudských právMgr. Vanko
mediálnej výchovy
Mgr. Vanko
finančnej gramotnosti
Mgr. Kóša
informatizácia školy
Mgr. Trnka
prevencie protispoločenskej činnosti Mgr. Zapletalová
rodičovskej výchovyMgr. Illášová
zostavovania ročenky školyMgr. Kóša
aktualizácia web stránky školy
Mgr. Kóša
dochádzkový systém
Mgr. Kóša
cvičná škola pre UKF
PhDr. Pánisová, PhD.
VBO a OVO v DVS
PhDr. Balkóová
zdravého životného štýlu
PaedDr. Veisová, PhD.
  
odbornej výučby v jednotlivých triedach: 
1. ročníky -
Mgr. Illášová, Mgr. Dobiašová
2. ročníky -
Mgr. Patrovičová, PhDr. Pánisová, PhD.
3. ročníky -
Mgr. Košťálová, PhDr. Debnárová
4. ročníky -
Mgr. Patrovičová, Mgr. Beláňová
 I. DVS -
PhDr. Nádaská, PhD.
II. DVS -
Mgr. Valovičová
 III. DVS -
Mgr. Kormanová
I. A ZA 2 -
Mgr. Zapletalová
 I. B ZA 2 -Mgr. Zapletalová
II. A ZA 2 -
PhDr. Čapská,PhD.
II. ZA 3 -
PhDr. Liptáková
I. SAN -
PhDr. Pánisová, PhD.
  
5) Učebne
 
Odborné OSE učebne:
 
    materiálne zabezpečenie
PhDr. Liptáková
    starostlivosť o učebnePhDr. Liptáková, Mgr. Beláňová, Mgr. Illášová
Učebňa PRP
Mgr. Bereczová
Odborné FL učebneIng. Mozolová
  
6) Vedenie agendy členov SČK:
Mgr. Nitranská, Mgr. Beláňová
  
7) Vedenie knižnice:Bc. Kartousová
  
8) RZ – kontakt s rodičmi a žiakmi
Ing. Sekulová
  
9) predseda odborovej organizácie
Mgr. Kormanová
  
10) Informačné panely:
Mgr. Košťálová
  
11) koordinátor vianočnej akadémie a odovzdávania vysvedčení v synagóge
Mgr. Štullerová, PaedDr. Čvirik Kárpáty
  
12) Jazyková úprava webovej stránky školy:Mgr. Mužlayová
  
13) koordinátor mliečnej desiatej
p. Václav
  
14) výchovná komisia
PhDr. Sládečková, PhD.
  
15) krúžková činnosť
 
koordinátor PP, UBP, SOČ, ORP,ODS, ZVČ
PhDr. Balkóová
projektové práce (PP)
Mgr. Illášová, Mgr. Dobiašová
odborné ročníkové práce ZA (ORP)
odborné vyučujúce
odborné ročníkové práce FL (ORP)
vyučujúci farmaceutických predmetov
stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
podľa záujmu ZA, FL všetci žiaci, vyučujúci farmaceutických predmetov
uspokojovanie potrieb (UBP)
Mgr. Košťálová, PhDr. Debnárová
odborný seminár (ODS)
Ing. Mozolová, MUDr. Murgaš
zdravotno- výchovná činnosť (ZVČ)
PhDr. Balkóová
krúžok PRP
PhDr. Krištofová, PhD.
športový krúžok
MUDr. Murgaš
ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
Mgr. Hlavatá
  
16) školská psychologička
Mgr. Matušíková

>> NAHOR

 
Ďalšia >

Voľné pracovné miesta pre:

Pedagogických zamestnancov

Z fotogalérie školy


© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |