Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Krúžková činnosť Strednej zdravotníckej školy

M E T O D I K A písania školských prác


Krúžok "Anglického jazyka pre maturantov"

Krúžok je pre každého, kto si chce precvičiť angličtinu, alebo si ju zlepšiť, alebo pre toho, kto s ňou chce začať. Krúžok je určený pre maturujúcich žiakov 4. ročníkov.

 >> Krúžok sa v tomto školskom roku neotvoril...

Krúžok "Anglického jazyka pre 1. ročníky (doučovanie)"

Krúžok je pre každého, kto si chce precvičiť angličtinu, alebo si ju zlepšiť, alebo pre toho, kto s ňou chce začať. Krúžok je určený pre žiakov 1. ročníkov.

 >> Krúžok sa v tomto školskom roku neotvoril...

 

Krúžok "Ošetrovateľských výkonov v cudzom jazyku"

Krúžok je určený pre žiakov tretieho ročníka v odbore zdravotnícky asistent.

 >> Viac informácií o krúžku Ošetrovateľských výkonov v cudzom jazyku...

Krúžok "Nemeckého jazyka"

Krúžok je určený každému, kto sa chce udržať v "kondícií" v nemeckom jazyku a taktiež každému, kto chce začať s nemčinou od základov. Krúžok tvorí zmiešaná skupina žiakov.

 >> Krúžok sa v tomto školskom roku neotvoril...

Krúžok "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu"

Krúžok je určený pre mladých ľudí vo veku od 14 až do 24 rokov na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, sociálnej zodpovednosti a úspech v živote.


>> Viac informácií o krúžku DofE...

Krúžok "Odborné ročníkové práce"

Profesorky odborných ošetrovateľských predmetov v pozícii konzultantov ročníkových prác vedú žiakov 2. ročníkov k získaniu cenných skúseností pre ich ďalšie vzdelávanie, žiaci sa oboznamujú s výskumnou prácou.

 >> Viac informácií o krúžku Odborné ročníkové práce...

Krúžok "Príprava na MS z odbornej zložky"

Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníkov denného štúdia.

 >> Viac informácií o krúžku Príprava na MS z odbornej zložky...

Krúžok "Príprava na MS zo SJL"

Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníkov denného štúdia.


>> Viac informácií o krúžku Príprava na MS zo SJL...

Krúžok "Príprava na VŠ - chémia"

Krúžok je výbornou prípravou na prijímacie pohovory z chémie na vysokú školu. 

 >> Krúžok sa v tomto školskom roku neotvoril...

Krúžok "Projektové práce"

Krúžok je určený pre žiakov 1. ročníkov, prispieva k zmene systému osvojovania nových poznatkov a prezentácii osobnosti žiakov.

 >> Viac informácií o krúžku Projektové práce...

Krúžok "Protidrogové techniky"

V krúžku sa prakticky nacvičuje asertívne správanie, komunikácia, zvládnutie stresových a konfliktových situácií.

 >> Krúžok sa v tomto školskom roku neotvoril...

Krúžok "Prvá pomoc"

Krúžok je výbornou prípravou na povolanie zdravotníckeho asistenta a sestry. V krúžku sa naučíš poskytovať prvú pomoc v prípadoch krvácania, šoku, popálenín.

 >> Viac informácií o krúžku Prvej pomoci...

Krúžok "Stredoškolská odborná činnosť"

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (na našej škole je krúžok určený žiakom 3. ročníkov). Organizuje sa v čase vyučovania.

 >> Viac informácií o krúžku SOČ...

Krúžok "Uspokojovanie biologických potrieb"

Krúžok je určený pre žiakov 3. ročníkov denného štúdia.

 >> Viac informácií o krúžku USP...

Krúžok "Zdravotno - výchovná činnosť"

Cieľom krúžku je zabezpečovať aktívnu účasť žiakov na zdravotno - výchovných aktivitách v meste Nitra a regióne, zbierkach organizovaných rôznymi združeniami.

 >> Viac informácií o krúžku Zdravotno - výchovná činnosť...

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |