Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

 Diplomovaný rádiologický asistent
  

Diplomovaná všeobecná sestra
  
 Farmaceutický laborant
  

Sanitár
  
 Zdravotnícky asistent
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |