Dnes je Monday, 19. November 2018, meniny má Alžbeta

Študijné odbory Strednej zdravotníckej školy

ČÍSLO ODBORU

NÁZOV ODBORU

ODBORY OTVORENÉ V ŠK. ROKU 2017/2018

5333 Q

DIPLOMOVANÝ RÁDIOLOGICKÝ ASISTENT

denné 3-ročné vyššie odborné štúdium

Bc. Šmondrk

ODBOR
OTVORENÝ
 

>> Základný pedagogický dokument 1995

>> Učebný plán od školského roku 2016/2017


5325 Q

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

denné 3-ročné vyššie odborné štúdium

PhDr. Balkóová

 ODBOR
OTVORENÝ
 

>> Základný pedagogický dokument 2000

>> Učebný plán od školského roku 2015/2016

>> Učebný plán od školského roku 2014/2015

 >> Učebný plán od školského roku 2012/2013

>> Učebný plán od školského roku 2011/2012


5311 M

FARMACEUTICKÝ LABORANT

denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Mgr. Zuckerová

ODBOR
OTVORENÝ

 

>> Štátny vzdelávací program 2013

>> Učebný plán od školského roku 2018/2019

>> Učebný plán od školského roku 2016/2017

>> Učebný plán od školského roku 2015/2016

>> Učebný plán od školského roku 2013/2014


5356 M

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Mgr. Dobiašová

ODBOR
OTVORENÝ

>> Štátny vzdelávací program 2013

 >> Štátny vzdelávací program 2008

>> Učebný plán od školského roku 2018/2019

>> Učebný plán od školského roku 2016/2017

>> Učebný plán od školského roku 2015/2016

 >> Učebný plán od školského roku 2013/2014

>> Učebný plán od školského roku 2011/2012


5356 N

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

večerné 2-ročné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

Mgr. Dobiašová

ODBOR
OTVORENÝ

>> Štátny vzdelávací program 2013

>> Štátny vzdelávací program 2008

>> Učebný plán od školského roku 2018/2019

>> Učebný plán od školského roku 2013/2014


 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |