Aby ľudia ľuďom pomáhali

     Nitrianska komunitná nadácia (NKN) zverejnila dňa 9. septembra 2017 v parku pod Borinou grantovú výzvu - Aby ľudia ľuďom pomáhali. Pridelená dotácia by mala zabezpečiť žiadateľom rozvoj programov, vzdelávanie pracovníkov i lepšie materiálne vybavenie. Program bol bohatý, na deti čakali rôzne súťaže a zábavné workshopy, dospelí si mohli tiež zašportovať.

     Žiačka našej školy Kristína Karkošková zo IV.A ZA zabezpečovala pod vedením PhDr. Márie Krištofovej, PhD. zdravotný dozor. Program všetkých hostí zaujal a zásah zdravotníkov nebol potrebný.

Autor: Kristína Karkošková, IV.A ZA

Koordinátor: PhDr. Mária Krištofová, PhD.

 
Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |