Dnes je Saturday, 20. July 2019, meniny má Iľja

Škola priateľská k deťom 2018/2019

Koordinátor:

Mgr. Andrea Rumančíková

 

Mgr. Katarína Strošková

 Kódex učiteľa a žiaka SZŠ v Nitre nájdete tu...

 

 
Naša škola získala titul Škola priateľská deťom za školský rok 2017/2018.

 

Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby vaša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2018/2019 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

  • Informovanie o programe Škola priateľská k deťom.
  • Dotazník pre žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov.
  • Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF.
  • Ρráva detí v školskom vzdelávacom programe.
  • Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF.
  • Aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.
  • Spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.
Pre ich splnenie je nevyhnutná spolupráca vedenia školy s koordinátorom, spolupráca pedagógov so žiakmi a rodičmi. Významnú úlohu zohráva aj činnosť žiackeho parlamentu, ktorý sa aktívne podieľa na chode školy.

Linka detskej istoty 116 111

Poradenská Linka detskej istoty (LDI) je tu pre všetky deti na Slovensku na bezplatnom čísle 116 111. Môže na ňu zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť. Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí. Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje non-stop, počas celého školského roka, víkendov aj prázdnin. Hlavným cieľom Linky detskej istoty je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |