Dnes je Friday, 14. December 2018, meniny má Branislava

Preventívne proti extrémizmu

Koordinátor:

Mgr. Miroslava Zapletalová

Cieľ projektu: Zníženie negatívneho dapadu sociálno - patologických javov u mládeže.

Subciele projektu:

  • Znížiť konzumentskú základňu požívania návykových látok u mladistvých zameraný na alkohol.
  • Znížiť mieru šikanovania a násilia.
  • Zvýšiť právne vedomie žiakov našej školy.
  • Znížiť mieru extrémizmu.
  • Znížiť riziko obchodovania s ľuďmi.

Cieľová skupina: Žiaci denného štúdia školy.

Prvá časť - je zameraná na aktívne sociálne učenia sa, odborné prednášky a praktické ukážky v oblasti prevencie závislosti hlavne alkoholu, šikanovania, obchodovania s ľuďmi, trestno - právnej zodpovednosti a socio - patologických javov. Formami a metódami zážitkového učenia lektori vplývajú na žiakov v daných problematikách.
 
Druhá časť - je zameraná na moderovanú diskusiu zameranú na boj proti extrémizmu. Jej moderátormi resp. hosťami budú viac, či menej verejne známe osobnosti, ktoré svojím jasným občianskym postojom vymedzujú voči názorovému radikalizmu a pomôžu tak sformovať hodnotový systém žiakov, ako budúcich voličov, či angažovaných občanov. Hostia sú ľudia, ktorí aktívne demaskujú extrémistické názory: nositeľ ceny Biela vrana Ján Benčík a na bloger Samuel Mravec. Moderovaná diskusia bude trvať 90 min.
 
Tretia časť - je zameraná na divadelné predstavenie THE DARK TRIP- Cesta do tmy.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |