Dnes je Friday, 18. October 2019, meniny má Lukáš

Praktická sestra na SZŠ v Nitre

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra sa pripravuje na vzdelávanie v študijnom odbore 5361 M Praktická sestra od školského roka 2019/2020.

Legislatívnu oporu pre vzdelávanie v študijnom odbore praktická sestra stanovuje nasledovná legislatíva:

Zákon č. 156 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Môžete si pozrieť tu.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 244/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Môžete si pozrieť tu.

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na Stredných zdravotníckych školách, pre študijný odbor: 5361 M Praktická sestra si môžete pozrieť tu.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (časť A). Môžete pozrieť tu.

Bližšie informácie budeme dopĺňať priebežne v zmysle platnej legislatívy. 

 

 
< Predchádzajúca

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |