Dnes je Tuesday, 23. July 2019, meniny má Oľga

Zahájenie špecializovaného študijného programu Starostlivosť o seniorov

     SZŠ v Nitre zahájila v októbri 2018 špecializované štúdium, ktoré nadväzuje na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Cieľom vzdelávania je dosiahnuť zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej zdravotníckymi asistentmi seniorom na rôznych úsekoch zariadení sociálnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci budú môcť získané vedomosti a  praktické zručnosti využiť pri poskytovaní starostlivosti o seniorov na geriatrických pracoviskách, v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľských služieb, v hospicoch, liečebniach pre dlhodobo chorých, oddeleniach paliatívnej starostlivosti a na ďalších úsekoch zdravotnej starostlivosti. Pevne veríme, že absolventi študijného programu pôjdu príkladom a budú motivovať ďalších zdravotníckych pracovníkov tak aby kvalita poskytovaných služieb zdravotníkmi viedla k spokojnosti pacienta, príbuzných, lekárov a v konečnom dôsledku samotných poskytovateľov.

Autor: Mgr. Laura Bereczová, MHA

Koordinátor: Mgr. Laura Bereczová, MHA

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |