Dnes je Tuesday, 23. July 2019, meniny má Oľga

Burza informácií 2018

     Stredná zdravotnícka škola v Nitre sa 26.10.2018 zúčastnila na Burze informácií, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže v Nitre. Akciu zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Prezentácia škôl bola realizovaná za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl, s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce. Cieľom akcie bolo informovať rodičov žiakov základných škôl, výchovných poradcov i samotných deviatakov o možnostiach štúdia na stredných školách a pomôcť im získať prehľad v ponúkaných študijných odboroch. SZŠ v Nitre deviatakom a výchovným poradcom predstavila nový študijný odbor praktickú sestru a farmaceutického laboranta. Pedagogickí zamestnanci sa zároveň dozvedeli o možnosti absolvovať na našej škole kreditové kontinuálne vzdelávanie Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Propagáciu vyššieho odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný rádiologický asistent sme zabezpečili odovzdaním letákov kompetentným osobám na ÚPSVaR Nitra, Zlaté Moravce a Vráble. Návštevníci expozície boli zároveň informovaní aj o termíne blížiaceho sa Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16.11.2018. Prostredníctvom vyučujúcich, Mgr. Laury Bereczovej, MHA, Mgr. Márie Valovičovej, žiakov študijného odboru farmaceutický laborant: Dominika Tollera a žiačok študijného odboru zdravotnícky asistent: Kristíny Krátkej a Moniky Minárikovej získali záujemcovia všetky potrebné informácie o študijných odboroch a akreditovaných vzdelávacích programoch školy..

Autor: Monika Mináriková, IV. B ZA

Koordinátor: Mgr. Laura Bereczová, MHA

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |