Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

ElektroOdpad-dopad 2

Koordinátor:

PaedDr. Martina Benczová

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosť SEWA pripravili pre školy v školskom roku možnosť zapojiť sa do celoslovenského projektu ElektroOdpad-dopad 2.

Cieľ projektu: 

 • poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu
 • ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme
 • vytvorenie rovesníckeho vzdelávania, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie  pre svojich spolužiakov
Aktivity:

November 2018
Prvý kurz „Tajný život mobilu”
Elektronika sa vo všetkých svojich podobách stala každodennou súčasťou našich životov. Nakupujeme ju, používame ju, vyhadzujeme ju. Asi najčastejšie sa stretávame práve s mobilným telefónom. O tom, čo sa ukrýva za jeho vznikom, ale aj o tom, čo robiť keď ho už nepotrebujeme, sme si ukázali na kurze v projekte ElektroOdpad-Dopad 2 vo Zvolene.

November 2018 - marec 2019
Realizácia rovesníckeho vzdelávania na školách
Každý tím bude mať za úlohu na svojej škole zrealizovať interaktívne výučbové programy pre čo najväčšie množstvo spolužiakov - rovesníkov a tým vytvoriť „sieť“ informácií na škole. Vychádzať pri tom budú z informácií, ktoré získali na prvom kurze.
 
Február 2019
Webinár k „akčnému dňu” - realizácia druhého online kurzu pre školy „Elektroodpad u nás doma”
Kurz bude zameraný na vytvorenie a realizáciu „Akčných dní“ na školách. Akčné tímy sa vzájomne inšpirujú rôznymi aktivitami a s pomocou lektorov pripravia akčné dni na škole. Na kurze sa budeme zaoberať aj praktickými príkladmi ako byť zodpovedným spotrebiteľom.

Apríl 2019
„Akčné dni” na 12 školách (súčasť Medzinárodného dňa Zeme)
Úlohou tímov bude pripraviť jeden deň/podujatie, kde budú získané informácie prezentovať školskej komunite. Tímy  sa pokúsia zapojiť čo najväčšie množstvo žiakov, rodičov, verejnosť alebo svoju obec/mesto, či médiá. Na záver akčných dní vytvoria záverečnú správu.
 
Zapojené školy:
 • Základná škola, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
 • Základná škola s materskou školou, Tajovského ul. 2764/17, Poprad        
 • Základná škola   Školská 339/2, Michaľany
 • Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
 • Základná škola,  M.R.Štefánika 910/51 Trebišov
 • SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
 • Základná škola, Klokočova 742 Hnúšťa  
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • Základná škola,  Pribinova ul.123/9, Nováky
 • ZŠ Jána Palárika Majcichov 536
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |