Dnes je Friday, 18. October 2019, meniny má Lukáš

Tlačivá

Pre žiakov alebo zákonných zástupcov žiakov:

 Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
 Žiadosť o umožnenie neskoršieho príchodu na vyučovanie
 Žiadosť o skorší odchod z vyučovania
 Žiadosť o čiastočné oslobodenie od TSV
 Žiadosť o úplné oslobodenie od TSV
 Žiadosť o prerušenie štúdia (ak žiada zákonný zástupca žiaka)
 Žiadosť o prerušenie štúdia (ak žiada plnoletý žiak)
 Žiadosť o zmenu študijného/učebného odboru (ak žiada plnoletý žiak)
 Žiadosť o zmenu študijného odboru (ak žiada zákonný zástupca žiaka)
 Žiadosť o povolenie opakovať ročník
 Oznámenie o zanechaní štúdia
 Žiadosť o umožnenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu
 Žiadosť o zmenu vyučovacieho predmetu (NAV, ETV, ANJ, NEJ)
 Žiadosť o povolenie vykonať opravnú maturitnú skúšku
 Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku
 Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku z dôvodu nedostatku podkladov pre klasifikáciu z predmetu
 Žiadosť o klasifikáciu v náhradnom termíne (náhrady)
 Žiadosť o poskytnutie štipendia
 Žiadosť o odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Pre uchádzačov alebo zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium:

 Žiadosť o prestup (ak žiada zákonný zástupca žiaka)
 Žiadosť o prestup (ak žiada plnoletý žiak)

Pre žiakov alebo absolventov školy:

 Žiadosť o vydanie druhopisu vysvedčenia
 Žiadosť o vydanie učebného plánu
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |