Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Prečo študovať na SZŠ

Prečo študovať u nás?

Chcete sa stať praktickou sestrou, farmaceutickým laborantom, sestrou, rádiologickým technikom alebo sanitárom? Vyberte si študijný odbor, ktorý je zárukou uplatnenia sa na trhu práce a zaistí vám uplatnenie v odbore. Vyberte si školu, ktorá vám poskytne najlepšie vzdelanie a pripraví vás pre prax a život. Uvedomujeme si individualitu každého jednotlivca, podporujeme nadanie a talent žiakov. Škola je priateľská k deťom, má vypracovaný etický kódex žiaka a učiteľa. Vedie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti, spolupráci. Žiaci sú pre nás na prvom mieste a kladieme dôraz na spätnú väzbu od žiaka.

UČIŤ VÁS BUDE
 VZDELÁVAME UŽ
 V REBRÍČKU INEKO SME
79
 73.
 2.
odborníkov z praxe
 rokov
 najlepšia SŠ v Nitrianskom kraji
    za roky 2017, 2018

 Mám rada profesionálny a odborný prístup vyučujúcich.  
Vybrala som si túto školu, pretože je tu všetko čo potrebujem k štúdiu: učebný materiál na internete, možnosť elektronickej maturity, môžem využívať počítač a tlačiareň pre svoju potrebu. Škola nám zabezpečí pitný režim, mliečny program, hygienické pomôcky.
 
 Mám istotu, že po skončení štúdia sa zamestnám lebo študujem v odbore s  najvyšším uplatnením na trhu práce.
  Svoje nadanie a tvorivosť môžem prezentovať na literárnych, recitačných, jazykových súťažiach a olympiádach.
 
 Šport je každodennou súčasťou môjho života a preto mi táto škola vyhovuje. Šport má na našej škole zelenú.   Škola mi dokáže sprostredkovať brigádu v zdravotníckom, v sociálnom zariadení alebo v lekárňach. Už nemusím hľadať brigádu v nákupných centrách.
 
 Výborná škola ktorá  trénuje u žiakov vytrvalosť a cieľavedomosť aj prostredníctvom projektu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE). 

Spolužiaci sú na našej škole priateľskí a spolu tvoríme super tím. Učia nás dobrí učitelia, ktorí sú k nám priateľskí.

 
 Na škole sa mi najviac  páči férové jednanie učiteľov so žiakmi.
Je to škola kde sú žiaci na prvom mieste a kladie sa dôraz feedback.
  Škola je priateľská k deťom, má vypracovaný etický kódex žiaka a učiteľa. Podporuje našu samostatnosť, zodpovednosť, vedie nás k spolupráci a preverí naše organizačné schopnosti.
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |