Dnes je Sunday, 25. August 2019, meniny má Ľudovít

Hodnotiaca správa z lyžiarskeho a snowboardingového kurzu (LaSK)

Termín: 04.03. - 08.03.2019

Miesto: Dolný Kubín, Kemp Tília Gäceľ

LaSK  sa začal organizovaným nástupom do autobusa v Nitre 04.03.2019 a presunom do chatiek v Kempe Tília v Dolnom Kubíne. Posádku tvorilo 74 žiakov z prvých ročníkov ZA a FL. Konkrétne z I. A ZA 26 žiakov, I. B ZA 22 žiakov, I. FL 26 žiakov. Podmienky na svahu a predpoveď počasia sľubovali kvalitný výcvik. Pedagogický dozor na LaSK  vykonávali vyučujúce I. A ZA - Mgr. Helena Rumanová, I. B ZA - Mgr. Zuzana Libová, I. FL - Mgr. Katarína Švajdová. Naša zdravotníčka bola Mgr. Katarína Strošková a vedúci kurzu Mgr. Filip Pospiš. Výchovné ciele stanovené na LaSK boli splnené. Žiaci dodržiavali stanovený denný režim, nadobudli nielen špecifické lyžiarske zručnosti, ale aj nové kamarátske vzťahy. Každý deň začínali rozcvičkou, či už v jednotlivých triedach alebo spoločne na svahu. Všetci žiaci vedeli v ktorom družstve sú zaradení a čo ich čaká v nasledujúci deň. Pri presunoch boli disciplinovaní a riadili sa pokynmi inštruktorov. Večerný program viedol pedagogický dozor formou spoločenských hier zameraných na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov. Dodržiavali sme aj čas večierky o 22:00hod. Mimo rámcového programu mali žiaci možnosť zúčastniť sa prednášky s členom Horskej služby Západné Tatry a taktiež večerného lyžovania. Za výborné zorganizovaný LaSK, jeho bezproblémový priebeh a šťastné ukončenie má vysokú mieru zásluh vedúci kurzu Mgr. Filip Pospiš. Za zdravotnícky dozor zodpovedala Mgr. Katarína Strošková a asistovala jej Mgr. Helena Romanová. Pod ich dohľadom boli chorí žiaci izolovaní na špeciálne vybraných izbách. Drobné úrazy ktoré sa stali v priebehu kurzu boli ošetrené na mieste, so 4 žiakmi musela naša zdravotníčka navštíviť pohotovosť v Dolnom Kubíne. Ski areál Kubínska Hola je stredisko bezpečné, s výbornou mikroštruktúrou a veľmi ochotnými zamestnancami. Prostredie areálu a aj zjazdovka sú vhodné pre začiatočníka i pokročilého lyžiara. Počasie bolo ako na kolíske, zažili sme všetko - vietor, dážď sneh, hmlu, ale toto všetko patrí k lyžovačke a deti to maximálne bavilo. Nakoniec nám vyšlo slniečko a bolo priam ideálne  počasie, ktoré prinieslo dobrú náladu a úsmevy na tvárach, čo nás neskutočne tešilo. Tento rok sme mali prevažnú časť začiatočníkov - lyžiarov dokonca až 3 družstvá po 15 žiakov .Ujali sa ich skúsení externí  inštruktori lyžovania a ich práca bola precízna a profesionálna. Mali skvelý prístup ku žiakom, čo sa odzrkadlilo každodenným zlepšovaním a posunmi vpred. Ďalšie 2 družstvá tvorili mierne pokročilí lyžiari, jedno družstvo viedla naša skúsená inštruktorka lyžovania a zároveň telocvikárka, Mgr. Zuzana Libová. Ako vždy zobrala prácu zodpovedne a prechádzala so žiakmi rôzne metodické cvičenia zameraná na zdokonaľovanie. V  jej družstve panovala skvelá nálada, čo sa napokon odzrkadlilo aj na celkovom výsledku jej družstva. Druhé družstvo mierne pokročilých mal na starosti vedúci kurzu  Mgr. Filip Pospiš. Aj v tomto družstve bola dobrá nálada,  žiaci mali záujem sa ďalej zdokonaľovať, čo prácu zjednodušilo. Aj oni si prešli cvičeniami ktoré ich posunuli zase o level vyššie. Určite na tom malo veľkú zásluhu počasie, keďže zo 4 dní boli 2 dni krásne slnečné a to našich žiakov aj inštruktorov nabíjalo a motivovalo. Aj tento rok sme mali snowborďákov a to hneď 2 družstvá, v každom po 7 žiakov. Viedli ich externí inštruktori ,ktorí odviedli neskutočnú prácu. Prakticky začínali od nuly, od úplných začiatkov. Prvý deň sa žiaci učili stáť na snowboarde a zapínať si ho a posledný deň už každý zišiel svah bez väčších problémov, čo bol neskutočný úspech. Ďakujeme inštruktorom za trpezlivosť a skvele odvedenú prácu. Z odstupom času hodnotím lyžiarsky kurz ako veľmi úspešný z celkového počtu začiatočníkov 45, dokázalo bezpečne zjazdiť Kubínsku hoľu 43 žiakov čo je super číslo. Mierne pokročilí nezaostávali, zlepšili svoju techniku a samozrejme fyzickú kondíciu. LaSK má opodstatnenie v obsahu výučby telesnej výchovy na strednej škole. Žiaci nevzniesli žiadne negatívne pripomienky na adresu pedagógov, inštruktorov, prevádzkovateľov ubytovania či lyžiarskeho areálu. V závere chcem poďakovať vedeniu našej školy za podporu našich žiakov pri žiadaní o štátny príspevok na LaSK. S obdivom prejavujem vďaku za prácu všetkým dozor konajúcim učiteľkám a tiež inštruktorom či už našim, alebo externým. Všetko dopadlo na výbornú a už teraz sa tešíme na ďalší lyžiarsky kurz.

Autor: Mgr. Filip Pospiš

Koordinátor: Mgr. Filip Pospiš

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |