Dnes je Sunday, 25. August 2019, meniny má Ľudovít

Súťaž o najaktívnejšiu triedu

     Na záver 1. polroka školského roka sa konala súťaž o najaktívnejšiu triedu na našej škole. Aktivita tried sa posudzovala v zmysle účasti na súťažiach, propagovanie a reprezentácia školy za mesiace september až január.

Jednotlivé triedy sa hodnotili v dvoch kritériách:

  1. najviac zapojených žiakov do súťaží
  2. najväčší počet súťaží v danej triede

Pani riaditeľka odmenila z každej kategórie prvé tri miesta a pre žiakov pripravila chutnú a zdravú odmenu v podobe jogurtov a banánov.

Kategória: 1. miesto
 2. miesto
 3. miesto
Najväčší počet zapojených žiakov: III. FL
 II. FL
 I. FL
Najviac mimoškolských aktivít: II. FL
 II. B ZA, III. FL
 I. A ZA, II. A ZA, III. B ZA
       

Autor: Mgr. Lenka Matušíková

Koordinátor: Mgr. Lenka Matušíková

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |