Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Zoznam predmetov

Všeobecné vzdelávacie predmety

WWW
 Názov Skratka
  Anglický jazyk
 ANJ
  Biológia
 BIO
  Dejepis  DEJ
  Etická výchova  ETV
  Fyzika FYZ
  Geografia
 GEO
  Chémia CHE
  Informatika INF
  Kondičná príprava KOP
  Matematika MAT
  Náboženská výchova NAV
  Nemecký jazyk NEJ
  Občianska náuka OBN
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Telesná a športová výchova  TSV

Odborné predmety

WWW
 NázovSkratka
  Anatómia a fyziológia
ANF
  Aplikovaná informatika
API
  Administratíva a zdravotnícka dokumentáciaAZD
  Cvičenie v nukleárnej medicíne
CNM
  Cvičenie v rádioterapii
CRA
  Cvičenie v rádiodiagnostike
CVR
  Environmentálna výchovaENV
  Ekonomika a prevádzka lekárne
EPL
  Etika a právoETP
  Ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej službeEZS
  Farmaceutická botanika
FAB
  Farmaceutické cvičenia
FAC
  Farmakognózia a fytoterapia
FAF
  Farmakológia
FAR
  Farmaceutická chémia a analýza liečiv
FCAL
  Finančná gramotnosť
FIG
  Geriatrické ošetrovateľstvo
GOS
  Gynekologicko - pôrodnícke ošetrovateľstvo
GPO
  Gynekológia a pôrodníctvo
GYP
  ChirurgiaCHI
  Chirurgické ošetrovateľstvo
CHO
  Interné ošetrovateľstvo
INO
  Klinická propedeutikaKPR
  Klinické cvičenie
KLC
  Klinická onkológia
KLO
  Komunikácia v ošetrovateľstve
KOS
  Laboratórna technika
LAT
  Latinský jazyk
LAJ
  Latinský jazyk v ošetrovateľstve
LJO
  Manažment
MAN
  Metodológia výskumu
MEV
  Manažment v ošetrovateľstve MOS
  Mediálna výchovaMDV
  Mikrobiológia
MIK
  Náuka o výžive
NAV
  NeurológiaNEU
  Neurologické ošetrovateľstvo
NEO
  Nukleárna medicína
NUM
  Organizácia zdravotníctvaORZ
  Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdrav. dokum.
OAD
  Ošetrovateľská etika
OET
  OšetrovateľstvoOSE
  Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti
OPS
  Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch OVO
  Ošetrovateľské technikyOST
  Ošetrovateľský procesOSP
  Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
OZI
  PatológiaPAT
  Pedagogika v ošetrovateľstvePEO
  PediatriaPED
  Pediatrické ošetrovateľstvo
PDO
  Príprava liekov
PIL
  Patológia a klinika chorôb
PKC
  Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
PLO
  Preventívne lekárstvoPRL
  Prvá pomocPRP
  PsychiatriaPSY
  Psychiatrické ošetrovateľstvo
POS
  Psychológia v ošetrovateľstve
PSO
  Psychológia, pedagogika a profesijná komunikáciaPPK
  Psychológia, pedagogika a sociológiaPPS
  Rádiodiagnostika
RAD
  Radiologická fyzika
RAF
  RádiobiológiaRAB
  Rádioterapia
RAT
  Rádiologické zariadenia
RAZ
  Sanitárske činnosti - odborná klinická prax
SIX
  Sanitárstvo
SNO
  Sanitárstvo (cvičenia)
SNO
  Sociálna starostlivosťSOS
  Sociológia v ošetrovateľstve
SOS
  Topografická anatómia
TOA
  Vnútorné lekárstvoVNL
  Vybrané odboryVBO
  Výchova k ľudským právamVLV
  Výchova k manželstvu a rodičovstvuVMR
  Výchova k prevencii sociopatologických javovVAJ
  Výskum v ošetrovateľstve a diplomový seminár
VOD
  Základy biofyziky, biochémie a rádiológie
ZBR
  Zdravotnícke pomôcky
ZDP
  Základy ošetrovania a asistencieZOA
  Zdravie a klinika chorôbZKC
  Zdravotnícka etikaZDE
  ZdravovedaZDR
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |