Dnes je Thursday, 21. March 2019, meniny má Blahoslav

Rada školy

Rada školy je zriadená v súlade so zákonom SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, s pôsobnosťou v rámci Strednej zdravotníckej školy v Nitre.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej samosprávy, rodičov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Pri práci sa riadi vlastným štatútom. 

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa:

  • ku koncepčným zámerom školy z pohľadu školskej problematiky,
  • k návrhu na zavedenie nových študijných odborov,
  • k pedagogickému a organizačnému zabezpečeniu školského roka,
  • k správe o výchovno - vzdelávacích výsledkoch školy,
  • k hospodáreniu školy.
Členovia Rady školy (posledná zmena 24.09.2018):

predseda Rady školy:
 Ing. Kristína Sekulová
zástupca pedagogických zamestnancov:
 Mgr. Katarína Švajdová
  Mgr. Laura Bereczová, MHA
zástupca THP zamestnancov:
 Ing. Kristína Sekulová
zástupca SKSaPA:
 Mgr. Angelika Bahíková
zástupca NSK:
 PhDr. Janka Moravčíková, PhD.
zástupca NSK:
 PhDr. Ján Vančo, PhD.
zástupca NSK:
 PhDr. Ingrid Meňky
zástupca rodičov:
 Mgr. Boris Jarkovič
zástupca rodičov:
 Mária Vailingová
zástupca rodičov:
 Štefan Géci
zástupca študentov:
 Kristián Švec
 

 Výročná správa Rady školy za rok 2018

 Výročná správa Rady školy za rok 2017

 Výročná správa Rady školy za rok 2016


Výročná správa Rady školy za rok 2015


Výročná správa Rady školy za rok 2014


Výročná správa Rady školy za rok 2013


Výročná správa Rady školy za rok 2012


Výročná správa Rady školy za rok 2011


Výročná správa Rady školy za rok 2010

 Výročná správa Rady školy za rok 2009


Výročná správa Rady školy za rok 2008

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |