Dnes je Friday, 24. November 2017, meniny má Emília

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada vznikla po prvýkrát na našej škole v septembri 2011.

Predseda: Martin Kondé (III. B ZA)
Podpredseda: Kristína Ježová (II. FL)
Zapisovateľ: Patrik Arpáš (I. A ZA)


 Členovia: Náhradníci:
I. A ZA
-
Patrik Arpáš
 Viktória Matušíková
I. B ZA
-
Alexandra Budayová
 Andrea Kuchárová
 I. FL
-
Daniela Mihálková
 Alexandra Konečná
 II. A ZA
-
Kristián Švec Teodor Turek
II. B ZA
-
Kristína Lisyová Diana Šovčíková
 II. FL -
Kristína Ježová Kristína Nováková
III. A ZA
-
Dáša Bánovská Simona Gombárová
III. B ZA
-
Martin Kondé Soňa Uhlířová
III. FL
-Dominik Toller Erika Chochulová
IV. A ZA
-
Nina Ovčíková
Anna Mária Gombáliková
IV. B ZA -
Ondrej Teplan
Roberta Ješková
 IV. FL
-
Veronika Turisová
Svetlana Bányiová

Stretnutia ŽŠR sa uskutočnia posledný piatok v mesiaci cez 1. vyučovaciu hodinu v učebni č. 13.  

Časový harmonogram vytýčených úloh:

September:
 • stretnutie Žiackej školskej rady - plánovanie žiackych školských aktivít, štatút ŽŠR, voľba predsedu ŽSR
 • pripomienky na výchovné opatrenia v Školskom poriadku školy
Október:
 • nástenka o činnosti ŽŠR
November:
 • Deň otvorených dverí, imatrikulácie
December:
 • Vianočné posedenie
Január:
 • súťaž o triedu s najlepším prospechom a najaktívnejšiu triedu (mimoškolské aktivity)
Február:
 • školský ples (10.02.2018)
Marec:
 • Deň učiteľov - príhovor k učiteľom do školského rozhlasu, kvety
Apríl:
 • Anketa - Prečo žiaci vyrušujú? (prezentácia na TH)
Máj:
 • účasť na Dni sestier
Jún:
 • účasť v komisii hodnotiacej ORP, SOČ
 • účasť v komisii hodnotiacej odborné ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
 • spolupráca pri slávnostnom odovzdávaní vysvedčení v Synagóge
 • návrhy na zmeny v školskom poriadku školy
 • zhodnotenie činnosti ŽŠR
 

 Štatút žiackej školskej rady

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 13.10.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 13.09.2017

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |