Dnes je Saturday, 22. September 2018, meniny má Móric

Žiacka školská rada

Koordinátor: Mgr. Lenka Matušíková

Žiacka školská rada vznikla po prvýkrát na našej škole v septembri 2011.

Predseda: Martin Kondé (III. B ZA)
Podpredseda: Kristína Ježová (II. FL)
Zapisovateľ: Patrik Arpáš (I. A ZA)


 Členovia: Náhradníci:
I. A ZA
-
Patrik Arpáš
 Viktória Matušíková
I. B ZA
-
Alexandra Budayová
 Andrea Kuchárová
 I. FL
-
Daniela Mihálková
 Alexandra Konečná
 II. A ZA
-
Kristián Švec Teodor Turek
II. B ZA
-
Kristína Lisyová Diana Šovčíková
 II. FL -
Kristína Ježová Kristína Nováková
III. A ZA
-
Dáša Bánovská Simona Gombárová
III. B ZA
-
Martin Kondé Soňa Uhlířová
III. FL
-Dominik Toller Erika Chochulová
IV. A ZA
-
Nina Ovčíková
Anna Mária Gombáliková
IV. B ZA -
Ondrej Teplan
Roberta Ješková
 IV. FL
-
Veronika Turisová
Svetlana Bányiová

Stretnutia ŽŠR sa uskutočnia posledný piatok v mesiaci cez 1. vyučovaciu hodinu v učebni č. 13.  

Časový harmonogram vytýčených úloh:

September:
 • stretnutie Žiackej školskej rady - plánovanie žiackych školských aktivít, štatút ŽŠR, voľba predsedu ŽSR
 • pripomienky na výchovné opatrenia v Školskom poriadku školy
Október:
 • nástenka o činnosti ŽŠR
November:
 • Deň otvorených dverí, imatrikulácie
December:
 • Vianočné posedenie
Január:
 • súťaž o triedu s najlepším prospechom a najaktívnejšiu triedu (mimoškolské aktivity)
Február:
 • školský ples (10.02.2018)
Marec:
 • Deň učiteľov - príhovor k učiteľom do školského rozhlasu, kvety
Apríl:
 • Anketa - Prečo žiaci vyrušujú? (prezentácia na TH)
Máj:
 • účasť na Dni sestier
Jún:
 • účasť v komisii hodnotiacej ORP, SOČ
 • účasť v komisii hodnotiacej odborné ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
 • spolupráca pri slávnostnom odovzdávaní vysvedčení v Synagóge
 • návrhy na zmeny v školskom poriadku školy
 • zhodnotenie činnosti ŽŠR
 

 Štatút žiackej školskej rady

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 22.03.2018

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 29.01.2018

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 27.11.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 13.10.2017

 Odpoveď riaditeľky školy na pripomienky Žiackej školskej rady z 13.09.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 13.09.2017

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |