Žiacka školská rada

Žiacka školská rada vznikla po prvýkrát na našej škole v septembri 2011.

Predseda: Magdaléna Michalovičová (IV. B ZA)
Podpredseda: Martin Kondé (II. B ZA)
Zapisovateľ: Petra Sádovská (IV. A ZA)


 Členovia: Náhradníci:
I. A ZA
-
Kristián Švec
 Teodor Turek
I. B ZA
-
Kristína Lisyová
 Diana Šovčíková
 I. FL
-
Kristína Ježová
 Kristína Nováková
 II. A ZA
-
Dáša Bánovská
 Simona Gombárová
II. B ZA
-
Martin Kondé
 Radka Koppová
 II. FL -
Dominik Toller
 Erika Chochulová
III. A ZA
-
Nina Ovčíková
 Anna Mária Gombáliková
III. B ZA
-
Ondrej Teplan
 Roberta Ješková
III. FL
-Veronika Turisová
 Svetlana Bányiová
IV. A ZA
-
Petra Sádovská
 Melánia Tóthová
IV. B ZA -
Magdaléna Michalovičová
 Simona Mesárošová
 IV. FL
-
Nikoleta Vajdová
 Veronika Vlčeková

Stretnutia ŽŠR sa uskutočnia posledný pondelok v mesiaci cez 5. vyučovaciu hodinu v učebni č. 8.  

Časový harmonogram vytýčených úloh:

September:
 • stretnutie žiackej školskej rady - plánovanie žiackych školských aktivít, štatút ŽŠR
 • čo by chceli mať žiaci v automate - anketa
Október:
 • Anketa - Prečo žiaci vyrušujú?, prezentácia na TH
November:
 • Deň otvorených dverí (15.11.2016)
 • Spolupráca pri organizácii osláv školy (30.11.2016)
December:
 • Vianočná akadémia, imatrikulácie (15.12.2016)
Január:
 • súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa
Február:
 • nástenka k sviatku sv. Valentína
 • školský ples (04.02.2017)
Marec:
 • Deň učiteľov - príhovor k učiteľom do školského rozhlasu, kvety
Apríl:
 • Veľká noc - nástenka
Máj:
 • účasť na Dni sestier
Jún:
 • účasť v komisii hodnotiacej ORP, SOČ
 • účasť v komisii hodnotiacej odborné ošetrovateľské výkony v cudzom jazyku
 • spolupráca pri slávnostnom odovzdávaní vysvedčení v Synagóge
 • návrhy na zmeny v školskom poriadku školy
 • zhodnotenie činnosti ŽŠR
 

 Štatút žiackej školskej rady

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 21.06.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 25.04.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 07.03.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 16.01.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 25.10.2016

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |