Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Dochádzkový systém 

Koordinátor: Mgr. Lenka Vargová     

Vážení rodičia, žiaci

Naša škola je zapojená do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA v spolupráci s CKM SYTS a TransData s.r.o. Spolu s ďalšími viac ako 390 strednými školami na Slovensku vydávame našim žiakom čipové Preukazy žiaka ISIC/EURO<26.

Vaše dieťa bude čipový preukaz využívať počas celého štúdia na našej škole na nasledovné účely:

 • ako identifikačný doklad študenta Strednej zdravotníckej školy v Nitre
 • na evidenciu príchodov a odchodov do/zo školy, stravovanie
 • na kontrolu dochádzky Vašich detí cez elektronickú žiacku knižku
 • na 110 tis. zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO<26 (databázu zliav nájdete na www.studentskypreukaz.sk)
 • ako čipovú kartu na MHD, SAD, RegioJet a železnice (na základe čipového preukazu môže žiak využívať žiacku/študentskú zľavu na cestovné počas školského roka a prázdnin na takmer všetkých trasách a linkách v rámci Slovenska), viac informácií na www.preukazziaka.sk

NEVYBAVUJTE SI NOVÚ ČIPOVÚ KARTU, DOSTANETE JU

V 1. DEŇ NÁSTUPU DO ŠKOLY >>> čítajte ďalej

Aby Vaše dieťa mohlo preukaz dostať hneď prvý deň školského roka a využiť tak zľavu na cestovnom už cestou zo školy domov, je potrebné, aby ste na zápis priniesli:

 • vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je potrebné podpísať obe strany)
 • 20,- eur (táto suma zahŕňa poplatok 10,- eur za známku ISIC na daný školský rok a poplatok 10,- eur za výrobu čipového preukazu)
 • 13,- eur (táto suma zahŕňa poplatok 10,- eur za známku ISIC na daný školský rok a poplatok 3,- eura za výrobu preukazu ISIC Arriva Nitra, karta je bez prolongácie), (karta ISIC Arriva Nitra bola zakúpená pre 1. a 2. ročník denného štúdia ZA a FL 2018/2019)
 • 1 fotografiu dieťaťa (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaze

I. ročník

V prípade denného štúdia pri zrušení zápisu do 30.06. Vám budú fotografia a poplatok v plnej výške vrátené. V prvých ročníkoch stačí platnosť preukazu len aktivovať u konkrétneho dopravcu v deň obdržania karty, prvý školský deň. V prípade I. ročníka vyššieho odborného štúdia DVS, DRA Vám ISIC/EURO<26 bude doručený do 10 dní od začiatku školského roku.

II. - IV. ročník ZA, FL a II. - III. ročník DVS, DRA

Platnosť preukazu si všetci žiaci môžu zabezpečiť už v júni v škole (zodpovedná Mgr. Vargová) a mať tak svoj preukaz plne funkčný na celý ďalší školský rok ešte pred začiatkom letných prázdnin. Na začiatku nového školského roka tak nebudú stresovať seba a rodičov.

Platnosť čipovej karty:

 • ·      platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 na zľavy v mestskej a prímestskej doprave, na SAD a na štátnych železniciach je nahratá v čipe preukazu. Platnosť končí 30.06. Ak si žiak nepredĺži čipovú platnosť svojho preukazu v priebehu júna v škole, bude od 01.07. platiť plné cestovné !

Postup predĺženia platnosti čipovej karty:

 1. Stačí odoslať spoplatnenú aktivačnú SMS na číslo 8844 s textom TC medzera priezvisko (bez diakritiky) medzera číslo čipu v sume 3€ (toto vykonáva žiak/rodič) a po obdržaní potvrdzujúcej SMS o úhrade priložiť preukaz k stredoškolskému terminálu v škole a počkať na zapísanie novej platnosti preukazu do čipu, ktorá sa predĺži do 30.06. ďalší kalendárny rok.
 2. Žiaci, ktorí budú svoj preukaz využívať na linkách spoločnosti Arriva Nitra (mestská doprava v Nitre a prímestské linky), si svoj preukaz musia priložiť k terminálu aj na pobočke Arriva v Nitre.
 3. Žiak, ktorý nebude mať platnú známku ISIC si vypýta na škole potvrdenie o návšteve školy a s tým pôjde do kancelárie ARRIVY, kde si aktivuje ISIC tak aby ho mohol používať aj bez známky NO ISIC a to bez poplatku.
 4. Niektorí dopravcovia (žiak si musí zistiť) vyžadujú okrem predĺženej platnosti čipu aj platnú známku ISIC (žiak si ju kupuje v škole v hodnote 10€ od 01.06. daného roka) alebo potvrdenie o návšteve školy, ktoré škola vystaví aj počas prázdnin.
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |