Dnes je Monday, 19. August 2019, meniny má Lýdia

Zmluvy, objednávky a faktúry za rok 2013

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Zmluvy:

P.č. Zo dňa
Zmluvný partnerÚčel
Ukončenie zmluvy
PDF dokument
1.
19.12.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
31.07.2015
2.
10.12.2013
KÁVOMATY, s.r.o.
Vybavenie sociálnej miestnosti pre zamestnancov školy.
neurčito

3.
13.11.2013
Ústav informácií a prognóz školstva Uskutočniť obsahovú prestavbu
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.
30.11.2015
4.
06.11.2013AIESEC NItra
Spolupráca na projekte „EDUCATE Slovakia”.
23.02.2014
5.16.10.2013
ZSE Energia, a.s. 
Združená dodávka elektriny.
17.10.2014 

6.
06.09.2013
Ústav informácií a prognóz školstva
Zabezpečenie vzdelávania.
neurčito

7.
27.08.2013
Eva Cíbiková
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany.
Výkon činnosti technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
31.06.2014 
8.
18.06.2013
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Zabezpečenie aktívnej účasti Školy v Projekte spočívajúci v Testovaní žiakov.
30.11.2015
9.13.05.2013
Mesto Nitra
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom Strednej zdravotníckej školy.
10.06.2013

10.
12.04.2013
AIESEC Nitra
Spolupráca na projekte „EDUCATE Slovakia”.
24.06.2013
11.
12.02.2013
Ing. Marek Fröhlich
Poskytovanie služieb.
neurčito

 

Objednávky:

Objednávky sú zverejňované v sumárnych rozpisoch. V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej objednávky nás neváhajte kontaktovať.

Sumár objednávok za mesiac
PDF dokument
december

november
október
september
august
júl
jún
máj
apríl

marec
február
január

 

Faktúry:

Faktúry sú zverejňované v sumárnych rozpisoch. V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry nás neváhajte kontaktovať.

Sumár faktúr za mesiac
PDF dokument
december
november
október
september

august
júl
jún
máj
apríl
marec
február
január
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |