Dnes je Tuesday, 12. December 2017, meniny má Otília

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v štúdijných a učebných odboroch podľa stupňa vzdelania

Štatistický výstup obsahuje ukazovateľov nezamestnanosti, absolventov stredných škôl podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v učebných a študijných odboroch.

Údaje o počte absolventov, počte nezamestnaných absolventov, absolventskej miery nezamestnanosti, strednej doby evidencie na úradoch práce a indexu absorpcie sa vzťahujú k septembru 2013 a máju 2014. Odbory vzdelávania sú zoradené zostupne podľa počtu evidovaných nezamestnaných absolventov v máji 2014.

Zdrojom údajov je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) a Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ).

Ako deklaruje ÚPSVAR "z dôvodu prechodu na nový informačný systém služieb zamestnanosti sú štatistiky o nezamestnanosti predbežné".

 

 Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov SR


Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl v študijných a učebných odboroch

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |