Dnes je Wednesday, 18. September 2019, meniny má Eugénia

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v štúdijných a učebných odboroch podľa stupňa vzdelania

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahoval dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Aké sú regionálne disparity?

Takéto a ďalšie otázky si kladie a v rámci dostupných údajov sa na ne snaží odpovedať predkladaná kvantitatívna analýza a sprievodné štatistické prehľady siahajúce až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a jednotlivých stredných škôl. Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

 Nezamestnanosť absolventov SŠ v Nitrianskom kraji

 Nezamestnanosť absolventov študijných odborov ZA, FL

 Nezamestnanosť absolventov vyššieho odborného štúdia DVS, DRA

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |